Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Översiktsplanering Svenska 2 del 1

Skapad 2019-08-25 13:51 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Svenska
Den här planeringen beskriver den första delen av kursen Svenska 2. Innehåll är uppstart kring litteratur, kursens mål kring litteratur, arbetssätt samt information om hur vi arbetar med skönlitteratur i år.

Innehåll

Lektion 1

Uppstart, samtal om arbetssätt och tidigare kurs samt mål för året.

Samtal kring skönlitteratur, varför vi läser vad i skolan och hur vi ska arbeta med det gemensamt i år.

Ni kommer få i uppdrag att hitta en bänkbok för läsning varje lektion.

 

Lektion 2

Samtal kring vad litteraturhistoria är, hur det är ett tvärvetenskapligt ämne (kort genomgång utifrån "Hur hänger litteraturvetenskap i hop med andra vetenskaper? Hur började folk skriva? Varför började folk skriva? Vem bestämmer vad som får skrivas? Vem bestämmer vad som får sparas?")

Läsa s 20-23 i boken och svara kort på frågorna i anslutning samt frågan: Hur vet man vad som är sant och när spelar det roll? Kort klassdiskussion kring verklighetsbaserade berättelser och deras syften samt mötet mellan läsare och text utifrån frågan: Vad händer med mig när jag läst en bok/text?

Avslutning 15 min läsning i era böcker.

 

Lektion 3

Vi inleder med 10 minuters läsning

Gruppsamtal kring författarskap och texter. Innehåll i samtalet: Vad kan man säga om en författare och vad kan man säga om en bok?

Vi kommer även att tala om hur vi klassificerar littertur, ni får en kort introduktion till olika epoker (vi återkommer till dessa senare igen). Ni kommer få en novell som ni ska ha läst tills lektion 4. 

 

Lektion 4

Vi övar på att skriva om litteratur genom en kort skrivövning (novellanalys) baserad på en kort text (den ni fick lektion 3).

 

Lektion 5

Vi läser varandras novellanalyser och pratar vidare om det vi sett i texten. Påbörjar en krönika om novellen vi läst.

 

Lektion 6 

Skriver klart krönikan och avslutar det inledande momentet.

Uppgifter

 • Inlämning Krönika

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
  Sve  A
 • Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
  Sve  C
 • Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.
  Sve  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: