Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ES17 Språkhistoria och konsten att skriva ett PM

Skapad 2019-08-25 15:54 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Svenska
Språk är något som förändras kontinuerligt och i detta moment skall vi ta reda på varför språk förändras samt fördjupa oss i det svenska språkets utveckling från urnordiskan till idag. Vi kommer dessutom att fördjupa oss i hur man skriver ett PM och avslutningsvis ska ni få skriva ett med fokus på språkhistoria.

Innehåll

26/8   Språkfamiljer och varför förändras språk?  Urnordiskan och runsvenskan

29/8   Fornsvenskan och nysvenskan

2/9     Nusvenska

 

Övningar språkhistoria

Språkhistoria p.p

Språkklurigheter från tidningen Språk

Språk i Sverige

5/9 Introduktion i hur man skriver ett PM 

9/9 Fortsätt med introduktion till PM-skrivande

16/9 Skriv PM

19/9 Skriv PM

23/9 Skriv PM 

26/9 Kamratrespons och lämna in PM senast söndagen den 29/9.  

PM p.p

Övning PM från nationellt prov

Hur man skriver ett PM (från boken "Fixa genren")

PM uppgift

 

Uppgifter

 • PM Språkhistoria

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär.
  Sve  -
 • Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.
  Sve  -
 • Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring.
  Sve  -

Matriser

Sve
PM - Språkhistoria

E
C
A
Innehåll och källor
 • Sve  -
Du utgår från olika källor och samlar, sovrar och sammanställer med viss säkerhet stora mängder information. Med detta som utgångspunkt skriver du en text av vetenskaplig karaktär. Du behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Du värderar och granskar källor kritiskt samt tillämpa regler för citat- och referatteknik.
Du utgår från olika källor och samlar, sovrar och sammanställer med viss säkerhet stora mängder information. Med detta som utgångspunkt skriver du en text av vetenskaplig karaktär. Du behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Du värderar och granskar källor kritiskt samt tillämpa regler för citat- och referatteknik.
Du utgår från olika källor och samlar, sovrar och sammanställer med säkerhet stora mängder information. Med detta som utgångspunkt skriver du en text av vetenskaplig karaktär. Du behandlar källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Du värderar och granskar källor kritiskt samt tillämpa regler för citat- och referatteknik.
Disposition
Texterna är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.
Texterna är sammanhängande och väldisponerad, dvs. textens delar är lagom i förhållande till varandra och att övergångarna fungerar smidigt.
Texterna är sammanhängande och väldisponerad, dvs. textens delar är lagom i förhållande till varandra och att övergångarna fungerar smidigt.
Språk
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
Anpassning till sammanhanget
Texten är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs. att du delvis har anpassat språk och text efter den genre du skriver i, efter den situation din text är tänkt att fungera i och efter läsarna.
Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs. att du har anpassat språk och text efter den genre du skriver i, efter den situation din text är tänkt att fungera i och efter läsarna.
Texten är väl anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs. att du har anpassat språk och text efter den genre du skriver i, efter den situation din text är tänkt att fungera i och efter läsarna.
Språkhistoria
Du kan översiktligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets historiska utveckling.
Du kan utförligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets historiska utveckling.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av det svenska språkets historiska utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: