Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snacka går ju!

Skapad 2019-08-25 16:50 i Ängsnässkolan Huddinge
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Prata, det vet vi att ni alla kan =) Men att på riktigt delta i ett samtal, att framföra åsikter och utveckla tankar tillsammans med andra är inte alltid så lätt. Det kräver övning! Att kunna förbereda en muntlig redogörelse och framföra den inför andra är också något som vi behöver träna på. Vi ska nu utveckla vår muntliga förmåga!

Innehåll

Lärandemål

I det här arbetsområdet ska vi träna på att

 • berätta och beskriva saker för andra
 • planera och förbereda en muntligt redogörelse
 • hålla oss till ämnet
 • framföra åsikter och tankar
 • komma med underbyggda resonemang (förklara och motivera våra tankar och åsikter på ett bra sätt)
 • lyssna på vad andra säger
 • bygga vidare på vad någon sagt
 • ställa frågor
 • fördjupa och bredda samtal

Bedömning

Vi kommer att ha många tillfällen där du får samtala med andra. Du kommer att få bedöma dig själv och ett av samtalen kommer att spelas in så att Jenny kan lyssna noga och ge feedback. Vi kommer också att ha ett bedömningssamtal om hälsa när vi läst om kroppen i NO. Du kommer att ha gott om chanser att utveckla din samtalsförmåga och att visa vad du kan.

Undervisningens innehåll

Tekniker för att kunna planera ett muntligt framförande, tex tankekarta, stödord, lista.

Om kroppspråkets påverkan när vi talar.

Genomgång av/listor på fraser att använda för att:

 • ställa frågor
 • hålla med
 • säga emot
 • fördjupa och bredda samtal

Vi ska prata om hur ett väl underbyggt resonemang ser ut och titta på exempel.

Vi kommer att samtala om många olika saker, tex aktuella händelser, personer, platser, saker, intressen. Det kommer att finnas checklistor och olika metoder för att du ska ha koll på hur delaktig du är.

Du kommer att få förbereda några stycken olika muntliga framföranden. Ämnena kan vara:

 • en person
 • en händelse
 • en plats 
 • en aktivitet 

Vi ska välja ämnen som känns viktiga för oss!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
  Sv  C 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6

Matriser

Sv SvA
Muntlig förmåga

Delta i samtal

 • Sv  E 6   Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
 • Sv  C 6   Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
 • Sv  A 6   Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Du behöver arbeta vidare för att nå kunskapskravet för betyget E.
E
C
A
Delaktighet/kommunikation
upprätthåller i viss utsträckning samtalet genom att lyssna, ställa frågor eller turas om för till viss del samtalet framåt
upprätthåller samtalet relativt väl genom att lyssna, ställa frågor eller turas om för samtalet framåt
upprätthåller samtalet väl genom att lyssna, ställa frågor eller turas om fördjupar eller breddar samtalet
Innehåll
klarar i viss utsträckning att hålla sig till ämnet
klarar relativt väl att hålla sig till ämnet
klarar väl att hålla sig till ämnet
Resonemang
framför egna tankar med till viss del underbyggda resonemang
framför egna tankar med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
framför egna tankar som fördjupar eller breddar innehållet genom väl underbyggda resonemang

Förbereda och genomföra muntlig redogörelse

 • Sv  E 6   Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
 • Sv  C 6   Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
 • Sv  A 6   Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Du behöver arbeta vidare för att nå kunskapskravet för betyget E.
E
C
A
Innehåll
klarar i viss utsträckning att hålla sig till ämnet redogör med i huvudsak fungerande innehåll
klarar relativt väl att hålla sig till ämnet redogör med relativt väl fungerande innehåll
klara väl att hålla sig till ämnet redogör med väl fungerande innehåll
Struktur
redogör enkelt med i huvudsak fungerande inledning, huvuddel och/eller avslutning
redogör utvecklat med relativt väl fungerande inledning, huvuddel och/eller avslutning
redogör välutvecklat med väl fungerande inledning, huvuddel och avslutning
Språk
använder språket med viss anpassning till syfte och mottagare
använder språket med relativt god anpassning till syfte och mottagare
använder språket med god anpassning till syfte och mottagare
Kommunikation
klarar i viss utsträckning att titta upp, tala tydligt och visa engagemang
klarar relativt väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang
klarar väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang

SvA

För de elever som läser Svenska som andra språk bedöms i vissa aspekter följande:
Du behöver arbeta vidare för att nå kunskapskravet för betyget E.
E
C
A
Språk
använder i huvudsak ett fungerande ord- och begreppsförråd
använder ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd
använder ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd
Kommunikationsstrategier
använder i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd
använder relativt väl fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd
använder väl fungerande kommunikationsstrategier för att göra sig förstådd
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: