Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Prio åk 7 - Kapitel 1 Statistik

Skapad 2019-08-25 18:20 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundskola F – 9 Matematik
Här är planeringen för kapitel 1 i matematik Prio åk 7 som handlar om statistik.

Innehåll

Planering Kap 1 - Statistik

Syfte: 

 • Syfte… att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 • Syfte… att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 • Syfte… att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 • Syfte… att föra och följa matematiska resonemang, och

 • Syfte… att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

Centralt innehåll: 

 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. 

 • Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar. 

 

Kunskapskrav för betyget E: (Begrepp, Metod, Problemlösning, Resonemang)

 

 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär. 

 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i fungerande sätt.

 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom statistik med tillfredsställande resultat. 

 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen

 

Begrepp s. 34

 

Frekvens Stolpdiagram Lägesmått

 

Tabell Stapeldiagram Medelvärde

 

Kolumn Cirkeldiagram Median

 

Rad Vågrät axel Typvärde


Linjediagram Lodrät axel

 

Schema:

 

v.35 Multiplikationstabellen och kap 1.1

v.36 kap 1.2 och 1.3

v.37 kap 1.4 och repetition

v.38 repetition och prov kap 1

 

Uppgifter:

 

v 35

 

1.1 Tabeller s. 8-11 ⎷

Gröna uppgifter s. 9-10 ⎷

Blå uppgifter s. 10-11 ⎷

Röda uppgifter s. 11 ⎷

 

v.36

 

1.2 Avläsa och tolka diagram s. 12-16 ⎷

Gröna uppgifter s. 13-15 ⎷

Blå uppgifter s. 15-16 ⎷

Röda uppgifter s. 16 ⎷

 

1.3 Rita och granska diagram s. 19-22 ⎷

Gröna uppgifter s. 19-20 ⎷

Blå uppgifter s. 21

Röda uppgifter s. 22

 

v.37

 

1.4 Lägesmått s. 23-25  ⎷

Gröna uppgifter s. 23-24 ⎷

Blå uppgifter s. 24 ⎷

Röda uppgifter s. 25 ⎷

 

Repetition

 

v.38

 

Repetition -

Prov kapitel 1 - torsdag den 19/9

 

Hemarbete:

 

Oavsett vecka: Häng med enligt planeringen!

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: