👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grej of the day, GOTD

Skapad 2019-08-25 19:54 i Ilsbo skola Nordanstig
Ämnesövergripande allmänbildning i kortformat.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Matematik Svenska SO (år 1-3)
Minilektioner för att väcka barnens nyfikenhet.

Innehåll

Arbetets innehåll

Vi kommer att ha en genomgång och berätta med stöd av bilder och/eller film samt text, om ett ämne/ ett begrepp/ en händelse /en person eller liknande ("Grej").
 Eleverna får en ledtråd till nästa GOTD, så att de kan börja fundera och klura.

Eleverna antecknar sedan det de tycker är intressant i sin GOTD-bok och ritar något till. 

Eleverna får sedan i läxa att återberätta hemma något om grejen.

Mål

Målet med GOTD är att du:

- under GOTD-lektionerna ska kunna välja ut några fakta och skriva ned dem.

- kunna återberätta om det du lärt dig.

- utveckla en nyfikenhet och lust till att lära.

- hitta kopplingar om grejen till annat du redan vet eller kommer att lära dig.

 

 

Läroplan

Eleven ska väcka och utveckla en nyfikenhet och en lust till att lära mer och ta till vara denna.

"Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling.  Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i olika former"

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3