👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2019-08-25 19:55 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
En storyline om medeltiden.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk Historia
Medeltiden Hur såg livet ut för människorna på landsbygden och i staden under medeltiden? Vad innebar ståndssamhället? Hur såg samhällsutvecklingen ut under tidsepoken?

Innehåll

Syfte

- få en inblick i hur livet för olika människor såg ut under medeltiden och hur samhället utvecklades utifrån olika infallsvinklar såsom handel, jordbruk och religion. 

- vilka spår av det medeltida förändringssamhället ser vi idag?

 

Konkretiserade mål

 • Du ska kunna berätta hur det var att leva som man, kvinna och barn under medeltiden (om kläder, mat, boende, arbete).
 • Du ska känna till skillnaderna mellan att leva i byn, staden, klostret och slotten.
 • Du ska känna till digerdöden, de fyra stånden, klosterliv, brott och straff och yrken under medeltiden.
 • Du ska kunna berätta hur kristendomen påverkade Sverige under medeltiden och vilken inverkan och betydelse det hade.
 • Du ska kunna berätta om hur Sverige bildades.
 • Du ska kunna berätta om handel med Hansan.

 

 Så här ska vi arbeta

 • klassrumsdiskussioner 
 • instuderingsfrågor
 • film
 • informationssökning
 • genomgångar
 • individuella arbetsprocesser

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att

-  jämföra och redogöra för likheter och skillnader 

- diskutera och resonera i grupp och enskilt kring händelser kopplade till arbetsområdet

- använda ord och begrepp som hör till arbetsområdet

All bedömning sker löpande parallellt med arbetsprocessen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6