Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Berättande texter

Skapad 2019-08-26 07:49 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Svenska
Att skriva så att man kan se det framför sig, som i en film... Går det? Hur gör man det i så fall? Hur kan man beskriva personer och miljöer så att det blir "levande"? Det ska vi träna på!

Innehåll

Utgångspunkt

Berättelser har du skrivit sedan du började skriva. Nu ska vi gå in lite mer på djupet. Vi ska jobba med att beskriva personer och miljöer. Vi ska, med hjälp av språket, "måla upp" berättelsen så att vi kan se det framför oss. Vi ska också träna på att ge respons på varandras texter för att på sätt utveckla vårt skrivande. 

Konkretisering av målen

För att nå godkända kunskaper ska du visa att du kan: 

- skriva en berättande text med inledning, händelse/problem, lösning och avslutning som är lätt att förstå och där du varierat ditt språk (ex börjat dina meningar på olika sätt). 

- skriva en berättelse som till största delen är rättstavad och där du använt rätt skiljetecken och stor bokstav när det ska vara det. 

- skriva en berättelse med både person- och miljöbeskrivningar.

- ge enkla omdömen om en kompis text när det gäller innehåll och språk och kunna bearbeta din egen text utifrån kompisars respons. 

 

För att nå mer än godkända kunskaper ska du visa att du kan: 

- skriva en berättande text med inledning, en eller flera utvecklade händelser/problem, lösningar och avslutning. Din text kan innehålla både tillbakablickar och parallellhandlingar och ditt språk ska vara varierat. 

- skriva en berättelse som till allra största delen är rättstavad och där du använt dig av flera olika skiljetecken och stor bokstav när det ska vara det. 

- skriva en berättelse med utvecklade person- och miljöbeskrivningar, där du använt liknelser och metaforer för att man ska kunna "se" berättelsen framför sig. 

- ge utvecklade omdömen om en kompis text när det gäller innehåll och språk och kunna bearbeta din egen text utifrån kompisars respons. 

 

Begrepp: 

inledning, händelse/problem, lösning, avslutning

"röd tråd", tillbakablick, parallellhandling

person- och miljöbeskrivningar, gestaltande språk, liknelser, metaforer 

omdöme, respons, 

 

Genomförande

Arbetssätt och arbetsform:

Vi kommer att titta på exempel av olika textavsnitt när det gäller ex person- och miljöbeskrivningar och även testa att skriva korta delar själva. Vi kommer skriva berättande texter utifrån färdiga rubriker och inledningar. Vi kommer också träna på att ge och ta emot respons på våra texter.

 

Anpassningar: 

Du kommer att kunna ha tillgång till olika stödmallar när du skriver och när du ger respons. Du kommer kunna slå upp ord om du inte vet hur de stavas och du kommer kunna skriva på din iPad. Du kommer också kunna arbeta i mindre grupp, då vi alltid är två lärare i klassrummet på lektionerna. 

 

Material: 

Delar ur böcker som ex "Skrivarskolan", "Zick-zack" och "Skrivboken". 

 

Dokumentation och bedömning

Som avslutning på området kommer du skriva en berättande text med de delar som ska finnas med. Du kommer också få visa att du kan ge och ta emot respons på någon av dina texter. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: