👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Riddarsporrens pedagogisk planering

Skapad 2019-08-26 10:00 i 093351 Förskolan Riddarsporren Stockholm Norrmalm
Förskola
Tema: Hållbara relationer

Innehåll

 

Pedagogisk planering

 

 

 

Avdelning – Riddarsporren

 

Projektnamn: Hållbara relationer

 

 

 

Styrdokument vi utgår ifrån:

 

- Läroplanen

 

- Barnkonventionen

 

 

 

 

 

Syfte: (bakgrund och varför)

 

Vi ser att klimatet i samhället blir hårdare och både vi människor och vår jord mår allt sämre, och det får inte fortsätta på det viset tycker vi.

 

Vi anser att värdegrundsfrågor är mycket viktiga att arbeta med och det ska genomsyra hela vår verksamhet. Vi vill att barnen, när de slutar på förskolan, ska ha fått en bra grund av stå på i värdegrundsfrågor.

 

Vi får höra av vårdnadshavarna att de tycker att det är viktigt att vi arbetar med värdegrundsfrågor; kompisskap och hur man beter sig i samhället.

 

Vi vill att barnen ska bli goda samhällsmedborgare som har en förståelse för andra människor och för sitt jordklot.

 

 

 

 

 

Mål: (välj ett mål från förskolans läroplan)

 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.

 

 

 

 

 

Delmål: (skapa tre tydliga delmål utifrån övergripande läroplansmål)

 

 • vi vill att barnen ska utveckla/vidareutveckla sina goda relationer till kompisarna

 • vi vill att barnen ska lära sig hantera sina konflikter mera själv

 • vi vill att barnen ska lära sig mera om miljöarbete

 

 

 

Exempel på litteratur:

 

 • Kompisböckerna

 • Stopp min kropp

 • Håll Sverige rent (även spel, samtalsbilder)

 • Alfons Åberg

 

 

 

 

 

Arbetssätt: (beskriv hur ni ska gå tillväga för att arbeta med målen. Utgå ifrån ett inkluderande förhållningssätt samt planera aktiviteter utifrån temat)

 

 • Vi kommer att arbeta med olika lärande-stationer. Barnen får själva välja vilken station de vill vara på. Det finns ett begränsat antal platser som barnen väljer av. Alla barn på förskolan deltar och på det viset så blir alla inkluderade och det blir en blandning av äldre och yngre barn i smågrupperna. Vi får se samarbete, hjälpsamhet och säkert även konflikthantering. Vi pedagoger kommer att dokumentera de olika aktiviteterna med 3-spaltsobservation så att vi kan gå tillbaka och reflektera över aktiviteterna och barnens lärande.

 • Vi kommer även

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18