Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gs3 Västra Berga skola - Matematik

Skapad 2019-08-26 10:05 i Västra Berga grundsärskola Helsingborg
Prata matematik för att hitta lösningar på problem
Grundsärskola 7 – 9 Matematik
Du ska lära dig klockan. Du ska ha kunskaper om pengar och dess valörer. Du ska studera de 4 räknesätten; addition, multiplikation, subtraktion och division. Hur du tillämpar matematik i vardagslivet Du ska studera och bli bekväm i hur man man använder olika sätt att mäta, exempelvis längd, vikt och volym.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Du ska bli kreativ i matematik. Du ser att man kan lösa problem på olika sätt. Du ser fördelar med att använda konkret materiel. Lösa vardagliga problem. Du ser fördelar med att rita när du löser problem .Du ska utveckla ett mattespråk.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Hur aktiv du är när vi pratar matematik.Om du kommer med några lösningar på problem.Om du tar egna initiativ.Hur du lyssnar på och samarbetar med dina kompisar.

Undervisningens innehåll

Du kommer att få arbeta med att lösa problem som handlar om pengar och tid. Du kommer också arbeta med begrepp som mäta längd, volym och vikt.

Vad?

Prata matematik, diskutera olika lösningar.Utveckla mattespråket

Hur?

Så här ska vi arbeta:

Prata matematik, diskutera olika lösningar.Utveckla matematikspråket. Jobba med konkret materiel.Jobba med kluringar, både enskilt, två och två och i grupp.Lösa vardagsproblem.

Dessa moment kommer också att återfinnas i slöjd och Hem- och konsumentkunskap.

Vissa matematiska uppgifter och problemlösningar kommer återfinnas i olika utflykter vi gör tillsammans.

 

Det här kommer vi att bedöma

Hur aktiv du är när vi pratar matematik.Om du kommer med några lösningar på problem.Om du tar egna initiativ.Hur du lyssnar på och samarbetar med dina kompisar.

Uppgifter

 • Matematik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Enheter för tid, till exempel timmar och minuter och hur de förhåller sig till varandra.
  Ma  7-9
 • Olika sätt att uppskatta och mäta tidsskillnader, till exempel med klocka.
  Ma  7-9
 • Pengars värde och användning och hur de kan växlas. Digitala betalningssätt
  Ma  7-9

Matriser

Ma
MATEMATIK Lgr11, bedömningsmatris 2, Kunskapsstaden Helsingborg

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT....

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
LÖSA PROBLEM
Lösa en uppgift i enkla och bekanta sammanhang utan att från början veta vilken metod man ska använda. Undersöker och provar olika tillvägagångssätt inom matematiken.
 • Ma
Behöver hjälp med att förstå problemet och finna information som ges.
Behöver hjälp med vissa delar för att förstå, samt välja den viktigaste informationen för att kunna lösa problemet.
Förstår problemet på egen hand och väljer oftast lämplig information för att lösa problemet.
Förstår problemet och väljer lämplig information för att lösa problemet utifrån situationen.
Behöver hjälp med att lösa problemet t.ex. välja och/eller använda lämpliga metoder.
Löser problem genom att med hjälp välja lämplig metid, men kan inte förklara hur man tänkt. (att förstå sambandet mellan metod och problemet)
Använder en fungerande lösning (men inte alltid den lämpligaste) och kan förklara hur man löser problemet.
Har flera metoder för att lösa problemen. Väljer och använder den mest passande metoden och kan motivera vald metod.
Följer en matematisk tankegång. Ställer frågor som inte alltid är viktiga i sammanhanget. metoder.
Följer en matematisk tankegång. Ställer frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Följer en matematisk tankegång. Ställer frågor som i huvudsak hör till ämnet och för resonemanget vidare.
Följer en matematisk tankegång. Ställer och besvarar frågor som fördjupar eller breddar resonemanget
KOMMUNICERA
Visa/berätta/förklara hur man tänkt. Utbyta information med andra om matematiska idéer och tankegångar, muntligt, skriftligt och med hjälp av olika uttrycksformer.
 • Ma
Använder egna ord för att beskriva och förklarar t.ex. vardagsuttryck som "plussa".
Använder ett matematiskt språk och matematiska symboler (väl kända) blandat med vardagsuttryck.
Använder ett matematiskt språk och matematiska symboler i kända situationer/sammanhang. t.ex. addera.
Använder ett matematiskt språk och matematiska symboler korrekt och i olika situationer (även i nya sammanhang).
Behöver stödfrågor för att redovisa.
Den muntliga redovisningen går att följa men vissa delar saknas.
Den muntliga redovisningen är tydlig.
Den muntliga redovisningen är tydlig och förklarar alla steg.
Saknar bilder som förtydligar uppgiftens innehåll.
Försöker använda bilder som förklarar uppgiftens innehåll.
Använder bilder för att förtydliga uppgiftens innehåll och lösning.
Använder tydliga och korrekta bilder för att förtydliga uppgiftens innehåll och lösning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: