Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö Grundskola 9c Tunnelbaneberättelse

Skapad 2019-08-26 10:21 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Svenska
Trubbel i tunnelbanan. Planering svenska 9c HT2019

Innehåll

 

Planering svenska 9c HT2019

 

Trubbel i tunnelbanan

 

Att bygga en skönlitterär berättelse.

 

400 min, c:a

 

 

 

Jag läste tidningen och fann en notis direkt ur storstadsdjungeln. 50 människor fast tillsammans i en tunnelbanevagn – vilken bra ide till en film, en pjäs, en bok etc. I ert fall blir det en novell.

 Använd notisen som utgångspunkt – skriv berättelsen om vad som hände.

 

 Innehåll

 

–Vad är det vi ska göra?

 

   Ni ska skriva en berättelse. Ni ska planera först (tankekarta/stolpar etc). Ni ska läsa gamla elevtexter för inspiration. Ni ska arbeta med berättelsen på lektionerna men skriva klart den och skriva rent den hemma i lugn och ro.

 

 

 

Måndag

torsdag

fredag

34

 

Lektion 1, tor 28 aug, 60: Om vad som händer under årskurs 9. Vi pratar tunnelbana. Vi hittar på dramatiska och odramatiska händelser.

 

Lektion 2, fre 23 aug, 50: Ni berättar dramatiska och odramatiska händelser för varandra. Genomgång av riktigt bra slut, sedan läser ni och jobbar själva.

 

35

Lektion 3, mån 26 aug, 50: Om vad en bra berättelse bör innehålla. Jobba själva.

 

Lektion 4, tor 29 aug, 60: Ni läser exempeltexter på olika betygsnivåer och diskuterar.

 

Lektion 5, fre 30 aug, 50: Något inspirerande filmklipp och sedan läser ni och jobbar själva.

 

36

Lektion 6, mån 2 sep, 50: Något inspirerande filmklipp .Jobba själva.

 

Lektion 7, tor 5 sep, 60: Ni ser en film som ni får återberätta.

 

 

 

Lektion 8, fre 6 sep, 50: Något inspirerande filmklipp. Jobba själva.

 

Minst fem handskrivna sidor med normalstora bosktäver. Högst fem dataskrivna sidor storlek 12.

 

Lämna in färdig berättelse måndag 9:

 

 

 

Bedömning

 – hur din berättelse om trassel i T-banan ska bedömas:

 

På Skolverkets hemsida står mål och betygskriterier för ämnet svenska:

 

 

 

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/svenska

 

 

Vad som står:                                                                  Vad det betyder för din text:

 

 

E: Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad..

D: Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

C: Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.

B: Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

A:. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.

Det du skriver ska likna språket och formen i skönlitterära böcker. E ska vara som  Sune, A ska vara som vuxenböcker.

Du ska använda många och precisa ord för det du vill uttrycka. E är ”glad och lycklig”, A är ”upprymd och euforisk”.

Om du i din berättelse lyckas måla upp en detaljerad och klarsynt bild av verkligheten, så rycker det betyget uppåt. ”Vi satt på ett fik och pratade, jag kollade in en snygg kille” är E. Det var tidig fredagskväll på Götgatan. Vi satt på ett fik och tittade ut över rusningstrafiken. Människor skyndade hit och dit för att hinna göra de sista ärendena innan de åkte hem till sin förort. I bilarna satt irriterade människor och svor över att de inte åkt den halvtimma tidigare som de planerat…” är A.

Om du låter olika sorters människor tala olika sorters språk visar du prov på detta… Om lodisen säger: ”Tira, vilka brallisar…” och den åldrade disponenten från Djursholm säger; ”Det var mig för bövelen paranta damer…”, är det A.

 

 

 

Lite mer för den som ännu är osäker:

 

A: Komposition: Början och slutet hänger ihop, i slutet återkommer och utvecklas teman

 

                                   som lagts ut tidigare i berättelsen.

 

           Språk: Korrekt skriftspråk, speciellt utvalda, ovanliga ord, bildspråk, experiment med

 

           ord och uttryck.

 

E: Komposition: En lång radda händelser (kronologiskt) som visserligen leder åt samma håll,

 

                            Men inga glimtar i början av sånt som återkommer som en del i

 

                             upplösningen.

 

    Språk: Talspråk. De vanligaste orden. De enklaste meningsformerna.

 

 

 

Alla betygsgränser är suddiga, eftersom begreppen, orden är suddiga. Gör ditt bästa och se hur långt det tar dig.

 

 

 

 

 

50 T-banepassagerare fast i ett garage i Sätra

 

 

Sätra Ett 50-tal passagerare på T-banan på väg till Ropsten satt i går förmiddag i ett garage vid Sätra i nära en halvtimme. Tåget skulle tömmas på grund av ett vagnfel, men högtalarsystemet fungerade inte i en av vagnarna och föraren kontrollerade aldrig att tåget verkligen tömts. När misstaget upptäcktes slussades passagerarna vidare med buss.    (Metro)”


Arbetsblad

 

Centralt innehåll

 

 

   Här har vi det centrala innehåll läraren ska lära ut. Säg till ifall jag missat nåt. Ifall du infogar de här företeelserna i ditt arbete, så är det förmodligen just sånt som ger dig ett bra betyg.

 

Läsa och skriva

 

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

 

 

q Du har skrivit en berättelse.

 

 

 

Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

 

q Du har läst igenom din text och skrivit om den och förbättrat den några gånger.

 

 

 

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

 

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

 

q Du har läst igenom din text och försökt upptäcka stavfel, kollat upp stavning när du är osäker. Du här läst din text lågt för dig själv för att upptäcka var punkt och komman ska vara.

 

 

 

Berättande texter och sakprosatexter

 

 

 

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

 

q Du har försökt få in i din berättelse:

 

                                                                  q Miljöbeskrivningar

 

                                                                   q Tillbakablickar                                  

 

                                                                   q Personbeskrivningar

 

                                                                    q Yttre dialoger

 

                                                                    q Inre dialoger

 

                                                                    q Parallellhandling

 

Språkbruk

 

 

 

Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

 

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

 

q Du försöker välja ord som passar för att beskriva en stämning, arga ord när någon är arg t.ex. Olika språk i dialoger, som i den vanliga texten. Barn har andra ord än vuxna t.ex. 

 

Matriser

Sv
Åsö Grundskola 9c Tunnelbaneberättelse

Rubrik 1

E
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
C
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9 Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
A
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9 Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt. Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: