Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 6

Skapad 2019-08-26 10:37 i Backa skola Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 6 Engelska
Engelska är ett språk som används över hela världen. Du kommer i detta arbetsområde få utveckla dina kunskaper om några engelsktalande länder i världen. Du kommer även utveckla dina förmågor att förstå, tala och skriva engelska.

Innehåll

Syfte  

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. 

Centralt innehåll och konkretiserade mål

Undervisningen i engelska ska utveckla elevernas kunskaper i att:

 • beskriva vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används. 
 • lyssna till tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • läsa olika typer av texter (dialoger, faktatexter och skönlitterära texter).
 • förstå innehållet i filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga. 
 • träna på hur engelska ord uttalas, grammatiska strukturer och stavning.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer att arbeta med det här arbetsområdet under höstterminen. Vi kommer läsa texter, se på film, göra muntliga övningar, skriva egna texter på engelska och träna hörförståelse. 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Vi kommer bedöma dina kunskaper utifrån nedanstående kunskapskrav. Du kommer få visa dina kunskaper både skriftligt och muntligt, i grupp och enskilt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: