Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Branschkunskap

Skapad 2019-08-26 10:37 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Handel
Branschkunskap

Uppgifter

 • Att vara konsument

 • Att vara konsument

 • Komplettering

 • Avfallstrappan

 • Avfallstrappan

 • Redovisning - miljömärkning

 • Redovisning - miljömärkning

 • Hållbar utveckling

 • Hållbar utveckling

 • inlämningsuppgift APL

 • inlämningsuppgift APL

 • Uppgifter Inför APL

 • Uppgifter Inför APL

 • Lagar

 • Lagar

 • Examination - Lagar och ergonomi

 • Examination - Lagar och ergonomi

 • Ergonomi

 • Ergonomi

 • Detaljhandeln - instuderingsfrågor

 • Detaljhandeln - instuderingsfrågor

 • Att arbeta inom handel

 • Att arbeta inom handel

 • PROV

 • PROV

 • Läs i boken och svara på följande frågor:

 • Läs i boken och svara på följande frågor:

 • Signalement

 • PROV

 • Individuellt arbete som redovisas i grupp

 • Individuellt arbete som redovisas i grupp

 • PROV

 • PROV

 • PP inför prov - läs på

 • PP inför prov - läs på

 • Signalement

 • Signalement

Matriser

Han
Branschkunskap

Branschkunskap

E
C
A
1 del 1
Kunskaper om handels- och tjänstesektorn
Eleven beskriver översiktligt branscher, centrala yrken och arbetsuppgifter inom handels- och tjänstesektorn samt sektorns utveckling
Eleven beskriver utförligt och nyanserat branscher, centrala yrken och arbetsuppgifter inom handels- och tjänstesektorn samt sektorns utveckling
Eleven beskriver utförligt branscher, centrala yrken och arbetsuppgifter inom handels- och tjänstesektorn samt sektorns utveckling
1 del 2
Kunskaper om handels- och tjänstesektorn
Dessutom beskriver eleven översiktligt handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta.
Dessutom beskriver eleven utförligt handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta
3
Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom handel med varor och tjänster
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare enklare arbetsuppgifter inom handel med varor och tjänster
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare enklare arbetsuppgifter inom handel med varor och tjänster
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare enklare arbetsuppgifter inom handel med varor och tjänster
5
Förmåga att använda utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder inom området
I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.
I arbetet använder eleven med säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder
I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.
8
Förmåga att arbeta ergonomiskt, säkert och miljöanpassat
Vidare arbetar eleven miljöanpassat samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven i samråd med handledare.
Vidare arbetar eleven miljöanpassat samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven efter samråd med handledare.
Vidare arbetar eleven miljöanpassat samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven efter samråd med handledare.
9 del 1
Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen
9 del 2
Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav
10
Förmåga att samverka med andra och kommunicera med kunder
Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet både internt och externt.
Eleven samverkar med andra och kommunicerar med säkerhet både internt och externt och med korrekt fackspråk.
Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet både internt och externt och med korrekt fackspråk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: