Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reflekterande läsning och skrivning år 7, ht 2019

Skapad 2019-08-26 11:08 i Kärlekens skola Halmstad
Vi läser tillsammans och eleverna skriver skriftliga reflektioner kring självvalda citat.
Grundskola 7 Svenska
Vi ska tillsammans läsa boken "Förvandlad" av Mårten Melin. Under läsningen ska du genomföra skriftliga reflektioner kring texten enligt text/tankemetoden. Du ska också få tillfälle att träna på olika lässtrategier, samt repetera språkriktighet (Praktisk svenska - en verktygslåda). Slutligen skriver du en recension av boken och får i samband med det se ett exempel på hur en recension kan se ut.

Innehåll

Konkreta mål

Du ska läsa boken.

Du ska välja ut textcitat (text) och skriva skriftliga reflektioner (tanke) till dessa.

Du ska delta i samtal kring det lästa.

Du ska skriva en recension.

Arbetssätt

Du ska lyssna och följa med i texten när din lärare läser. Efter varje avsnitt ska du skriva reflektioner (tankar) kring självvalda citat (text). I dessa reflektioner ska du beskriva vad du fick för tankar när du läste det valda citatet. Under nästa lektion ska klassen diskutera boken utifrån det som du och dina klasskamrater skrivit. Arbetsområdet avslutas med att du skriver en recension utifrån genrens kännetecken.

Bedömning

Du kommer bedömas i dina skriftliga reflektioner (sker löpande), i ditt deltagande i klassrumsdiskussionen (sker löpande), samt i bokrecensionen (se matris nedan).

 

Uppgifter

 • Bokrecension

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Bokrecension

Behöver träna mer
Godkänt
Bra
Genretypiska drag FAKTA
Du redogör inte eller din redogörelse är bristfällig vad gäller titel, författare och vilket år boken utkom.
Du gör en redogörelse av titel, författare och vilket år boken utkom.
Genretypiska drag HANDLING
Du redogör inte eller du redogör väldigt lite kring bokens handling.
Du gör en enkel redogörelse kring bokens handling.
Du gör en utvecklad redogörelse kring bokens handling.
Genretypiska drag PERSON- och MILJÖBESKRIVNING
Du gör ingen eller du gör en mycket enkel beskrivning av personer och miljö.
Du gör en enkel beskrivning av personer och miljö.
Du gör en utvecklad beskrivning av personer och miljö.
Genretypiska drag SPRÅK-, STIL- och BERÄTTARTEKNIK
Du redogör inte kring eller du redogör mycket enkelt kring språk-, stil- och/eller berättarteknik.
Du gör en enkel redogörelse kring språk-, stil- och berättarteknik.
Du gör en utvecklad redogörelse kring språk-, stil- och berättarteknik.
Genretypiska drag BUDSKAP
Du beskriver inget budskap eller du beskriver mycket enkelt kring budskap.
Du gör en enkel beskrivning av budskap.
Du gör en utvecklad beskrivning av budskap.
Genretypiska drag OMDÖME
Du ger inget omdöme eller du ger ett mycket enkelt omdöme om boken.
Du ger ett enkelt omdöme om boken.
Du ger ett utvecklat omdöme om boken.
Styckeindelning
Styckeindelning saknas.
Du har gjort ett försök till styckeindelning.
Din styckeindelning är i huvudsak korrekt.
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är mycket enkel och/eller felaktig på vissa ställen.
Meningsbyggnaden är enkel.
Meningsbyggnaden är utvecklad och relativt varierad.
Skrivregler
Du använder skiljetecken och stor/liten bokstav med viss säkerhet.
Du använder skiljetecken med relativt god säkerhet och gör endast ett fåtal fel vad gäller stor/liten bokstav.
Du använder skiljetecken och stor/liten bokstav med god säkerhet.
Stavning
Grundläggande regler för stavning används med viss säkerhet.
Grundläggande regler för stavning används med relativt god säkerhet.
Grundläggande regler för stavning används med god säkerhet.
Tempus
Du växlar tempus på ett till synes omedvetet sätt.
Du gör enstaka tempusfel.
Du använder dig av tempus korrekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: