Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Conspiracy theories

Skapad 2019-08-26 12:27 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Engelska
In groups, research your conspiracy theory and give a verbal presentation in front of class. This project also includes a source criticism exam.

Innehåll

This evaluation is from the verbal presentation.

Formative feedback matrix. 

ABILITY 

A 

C 

E 

CHOSING AND INCORPORATING SOURCE  CRITISCISM  ON SOURCES. 

You can chose relevant information and with a nuanced and elaborated way express an accurate and analytical analysis of your material. You incorporate all source criteria in a relelvant and nuanced way with several examples 

You can chose relevant information and express an accurate analysis of your material. You incorporate all source criteria in a relelvant and way with some examples. 

 

You can chose relevant information and express a fairly accurate analysis of your material. You incorporate some of the source criteria in a fairly relelvant. 

LANGUAGE 

You can express yourself in a formal wayusing academic words to express your point of viewYou use conjunctionsadjectives and adverbs to paint a vivid picture of what you mean to sayusing several examples to improve your point. 

 

You have very good flow and 

you make very few grammar mistakes. 

You can express yourself in a semi-formal wayusing some academic words to express your point of viewYou use conjunctionsadjectives and adverbs to paint a picture of what you mean to sayusing examples to improve your point. 

 

You have good flow and you make few grammar mistakes. 

You show that you understand formal english by giving accurate description of your sources in a less formal way. 

 

You make several grammar mistakes. 

PRESENTATION 

You show that you understand your research by speaking freely and using your own wordsYou do not look down at your notes 

 

You can elaborate what your say in a complex and vivid way in your own wordsYou show this by speaking freely with good eyecontact 

You show that you understand your research by speaking semi-freely and using most of your own words. 

 

You rarley look down at your notesYou can elaborate what your say in your own wordsYou show this by speaking almost freely with some eyecontact. 

You show that you understand your research by reading mostly from your notes and with some eyecontact 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Strategier för källkritiskt förhållningssätt när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor och i olika medier.
    Eng  -
  • Strategier för att söka relevant information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk och för att uppfatta perspektiv och underförstådd betydelse.
    Eng  -
  • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter.
    Eng  -

Matriser

Eng
Conspiracy theories

Rubrik 1

E
D
C
B
A
Aspekt 1
Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet.
Hela E och delar av C.
Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet.
Hela C och delar av A.
Eleven kan välja och med säkerhet använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet.
Ny aspekt
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Hela E och delar av C.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Hela C och delar av A.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Ny aspekt
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat.
Hela E och delar av C.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat.
Hela C och delar av A.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: