Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talsystem, räknesätt och prioriteringsregler

Skapad 2019-08-26 12:31 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Tal Kapitel 1 - Matte Direkt åk 7
Grundskola 7 Matematik
I arbetsområdet repeterar vi mycket av de kunskaper som du har med dig från tidigare årskurser. Vi bygger vidare med några nya verktyg, bl a prioriteringsregler.

Innehåll

Taluppfattning

Taluppfattning handlar om elevernas förståelse för tal och räkneoperationer tillsammans med förmåga, färdigheter och lust att använda denna förståelse på olika sätt, som underlag för beslut och för att utveckla användbara och effektiva strategier. Eleverna ska dessutom lära sig att kunna bedöma om svaret är rimligt.

Vad ska vi lära oss?

 • förstå hur vårt talsystem är uppbyggt
 • ordna tal i storleksordning
 • multiplicera och dividera med 10,100 och 1000
 • avrunda tal
 • använda de matematiska orden som hör ihop med de fyra räknesätten
 • räkna med de fyra räknesätten
 • prioriteringsreglerna
 • delbarhet och faktorisering
 • primtal och sammansatta tal
 • andra talsystem

 

Detta arbetar vi med för att nå målen:

 • Läromedel: Matte Direkt åk 7
 • Lärarledda genomgångar
 • Problemlösningsuppgifter
 • Gruppuppgifter
 • Filmer

Bedömning

Du kommer att bli bedömd i hur du:

 • genomför, löser och redovisar dina problemlösningsuppgifter
 • hur du tar dig an, löser och redovisar uppgifterna i klassrummet (skriftligt och muntligt)
 • hur du löser och redovisar dina skriftliga uppgifter
 • skriftligt prov

 

Uppgifter

 • Diagnos: Tal

 • Skriftligt prov: Tal

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Diagnosmatris: Tal åk 7

Kunskaper vid diagnos

Jag behöver öva mer på det här
Jag klarar av det här
Heltal på tallinjen
Jag behöver repetera
Jag kan det här
Tiosystemet (tal i ord och siffror)
Jag behöver repetera
Jag kan det här
Decimaltal på tallinjen
Jag behöver repetera
Jag kan det här
Decimaltal (tal i ord och siffror)
Jag behöver repetera
Jag kan det här
Multiplicera & Dividera med jämna 10-tal
Jag behöver repetera
Jag kan det här
Avrundning
Jag behöver repetera
Jag kan det här
De fyra räknesätten
Jag behöver repetera något/några
Jag klarar av alla!
Prioriteringsregler
Jag behöver repetera
Jag kan det här

Ma
Matematik - Taluppfattning åk 7

Inte ännu klarat
E
C
A
Matematiska Begrepp
Eleven känner till vissa av begreppen kopplade till räknesätten samt avrundning och prioriteringsregler men behöver mer övning.
Eleven kan begreppen kopplade till de fyra räknesätten. Eleven vet vad man gör när man avrundar samt vad prioriteringsreglerna är.
Eleven behärskar de matematiska begreppen och visar förståelse för dem. Eleven kan använda avrundning och räkna med prioriteringsreglerna.
Eleven behärskar de olika begreppen och använder dem i sina resonemang och redogörelser. Eleven är väl förtrogen med avrundning och prioriteringsreglerna. Eleven är förtrogen med delbarhet och primtal.
Resonemangsförmåga
Eleven kan utföra vissa rutinuppgifter för en några av räknesätten men behöver mer övning.
Eleven kan utföra enkla rutinuppgifter i de olika räknesätten. Eleven kan göra vissa beräkningar av tal med olika räknesätt.
Eleven kan utföra uträkningar i flera steg med hjälp av olika typer av tal. Eleven är säker i division och multiplikation med 10-, 100- och 1000-tal.
Eleven kan genomföra rutinuppgifter med avancerade tal. Eleven kan se mönster och anpassa sina beräkningar. Eleven kan göra beräkningar med delbarhet och primtal.
Problemlösning
Eleven kan delvis lösa enkla textuppgifter men behöver öva på att tolka information och att presentera sitt arbete.
Eleven kan lösa enkla textuppgifter och problem som behandlar taluppfattning.
Eleven kan lösa problem som kräver uträkningar i flera steg. Eleven kan se mönster för att lösa problemen och visar tydligt hur man löst problemet.
Eleven kan lösa avancerade problem med uträkningar av svåra tal i flera steg. Eleven kan använda primtal och delbarhet i avancerade problem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: