Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA; Flyta eller sjunka

Skapad 2019-08-26 13:13 i Racklöfska skolan Åre
Arbete utifrån NTA - temat flyta och sjunka
Grundskola 4 – 5 Teknik Fysik
I alla tider har människor funderat över varför en del saker flyter medan andra sjunker. Det här NTA-temat handlar om fenomenet flyta eller sjunka. Ett ankare av järn sjunker till botten och ett fartyg av järn kan flyta.

Innehåll

1. Förväntat resultat

Du ska arbeta med området flyta eller sjunka för att du ska:

 • utveckla din förmåga att genomföra uppdrag genom muntliga och/eller skriftliga instruktioner
 • utveckla din förmåga att förutspå eller gissa ett resultat, (som sedan går att undersöka) 
 • utveckla din förmåga att använda de slutsater ni kommer fram till, vidareutveckla idéer och prova dig fram. 
 • utveckla din förmåga att dokumentera det du ser eller upptäcker, som är resultatet. 

2. Mål för dig som elev

        När vi har arbetat klart med området ska du kunna:

 • Delta i samtal om vad som påverkar att ett föremål flyter eller sjunker i vatten. Hur flytförmåga kan användas i vardagen till "nytta".
 • Planera och utföra undersökningar. 
 • Visa din dokumentation av dina undersökningar i ord och bild.
 • Beskriva hur föremål flyter eller sjunker i vatten med hjälp av begreppen tyngdkraft, lyftkraft,vikt, storlek, form och volym.

 

3. Undervisning och övning

Under arbetet med temat kommer du att få möjlighet att:

- Genomföra, utvärdera och dokumentera undersökningar kring hur flytförmågan hos olika föremål är beroende av vikt, storlek, form samt vattnets lyftkraft.

- Läsa om Archimedes undersökningar och upptäckter och hur hans upptäckt betytt och påverkats människors liv.

- Bygga en båt som kan flyta och ha en rörelse, drivkraft framåt. 

Begrepp som är centrala; fartyg, tyngdkraft, lyftkraft,vikt, storlek, form, längd och volym

4. Examinationsuppgifter

Visa och redovisa uppgifter som tex undersökningar, muntligt. Visa upp sin båt och dokumentationen om den. Du kan också tillsammans med andra i en grupp berätta lite om upptäckaren Archimedes. 

5. Bedömning

Jag kommer att bedöma hur väl du kan: 

 • planera och genomföra undersökningar som rör ett föremåls flytförmåga
 • dokumentera dina undersökningar i bild och text.
 • beskriva och ge exempel på vad som påverkar ett föremåls flytförmåga med hjälp av begreppen tyngdkraft,lyftkraft, vikt, storlek, form.
 • resonera om olika sätt att ändra ett föremåls flytförmåga.
 • Se på ditt arbete med att bygga en båt, hur du och din medarbetare för processen framåt.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy

Matriser

Fy Tk
Flyta eller sjunka

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomföra undersökningarna
Du planerar och genomför undersökningarna och kan formulera egna frågor
 • Fy  A 6
Du planerar och genomför undersökningarna med mycket stöd.
Du planerar och genomför undersökningarna med lite stöd och kan formulera någon egen fråga.
Du planerar och genomför undersökningarna självständigt och kan formulera många egna frågor.
Utrustning
Du använder utrustningen på ett säkert sätt.
 • Fy  A 6
Du kan med stöd använda utrustningen på ett säkert sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert sätt och kommer på egna lösningar och idéer.
Skriva och rita
Du skriver och ritar om dina undersökningar, t.ex. genom att göra skisser, ritningar och tabeller.
 • Fy  A 6
Du kan med stöd göra dokumentationer av dina undersökningar.
Du kan självständigt göra dokumentationer som är tydliga och lätta för andra att förstå.
Du gör självständigt dokumentationer och kan t.ex. beskriva en undersökning med text och bild så någon annan kan göra om den.
Använda begrepp
Du kan förklara resultaten och använder ord som du lär dig (t.ex. tyngdkraft, lyftkraft, vikt, storlek, form)
 • Fy  A 6
 • Tk
Du kan förklara vissa av de ord du lär dig.
Du använder vissa ord som du lär dig när du förklarar resultaten.
Du använder ofta ord som du lär dig när du förklarar dina resultat.
Diskutera och berätta
Du diskuterar hur du och en klasskamrat konstruerat er båt.
Du kan svara på enkla frågor om din båt.
Du kan på ett enkelt sätt berätta och diskutera om hur båten flyter och drivs framåt.
Du kan berätta och diskutera hur båtar kan konstrueras. Du kan göra en jämförelse med någon annans konstruktion eller berätta om möjliga förbättringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: