Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svampar HT åk 2

Skapad 2019-08-26 13:20 i Högsäters skola Färgelanda
När hösten kommer fylls skogarna med löv och härliga svampar. Vi går på skogsutflykt,lär oss artbestämma svampar som vi hittar, vi diskuterar och lär oss om hur svampar lever, vi undersöker dem noggrant och lär oss om svampens delar.
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk Biologi NO (år 1-3)
När hösten börjar och skogarna fylls med löv och härliga svampar börjar temaarbetet om våra vanligaste svenska svampar.Vi går på skogsutflykt, lär oss artbestämma svampar som vi hittar, vi diskuterar och lär oss om hur svampar lever, vi undersöker dem noggrant och lär oss svampens delar.

Innehåll

Mål med undervisningen är att du ska:

* få kunskap om hur svampar lever och deras livscykel.
* pröva på att artbestämma svampar vi hittar genom att använda faktaböcker.
* kunna namnen på de vanligaste svamparna och om de är ätliga eller giftiga.
* känna till svampens olika delar.
* söka fakta om svampar och presentera den faktan i någon uttrycksform.

Det här ska vi göra:

 • Gå på skogsutflykt
 • Se film om svampar
 • Läsa och söka fakta om svampar i olika källor
 • Studera svampar och deras delar
 • Använda IKT- verktyg vi dokumenterar våra fakta

Det här ska bedömas:

Din förmåga att:

 • söka fakta och presentera det du lärt dig.
 • artbestämma olika svampar och veta om de är giftiga eller ätliga
 • delta aktivt i våra skogsutflykter

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  Bi   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Bi   3

Matriser

NO Sv Bi SvA
Svampar åk 2 HT 19

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Söka och presentera fakta
Söka fakta om svampar i olika källor och presentera dem i någon uttrycksform
Jag är på väg att kunna söka fakta om svampar ur en källa och göra en presentation om det jag vet.
Jag söker fakta om svampar ur ett par källor och gör en presentation om det jag vet.
Jag är säker på hur jag kan söka fakta om svampar i olika källor och gör en presentation om det jag vet.
Svampen
Kunna svampens olika delar, artbestämning och om svampen är ätlig eller giftig.
Jag kan namnet på en svamp och om den är ätlig eller ej. Jag vet vad någon del av svampen heter.
Jag kan namnet på ett par svampar och om de är ätliga eller ej. Jag vet vad ett par av svampens delar heter.
Jag kan namnet på flera svampar och vet om det är ätliga eller ej. Jag vet vad svampens delar heter.
Skogsutflykt
Kunna delta aktivt i våra skogsutflykter
Jag är på väg att kunna delta aktivt på våra skogsutflykter.
Jag deltar ibland aktivt på våra skogsutflykter.
Jag deltar aktivt på våra skogsutflykter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: