Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 1b

Skapad 2019-08-26 13:26 i Högbergsskolan Tierp
Gymnasieskola Matematik
Planerin matte 1b för SA19 HT-2019

Innehåll

Planering – Matematik 1b, SA19                        http://www.hogbergsskolan.se/images/18.686b18371311325d2ca80005591/1313506517669/hogbergsskolan-ny.jpg

Ahmad Ali ( ahmad.ali@utb.tierp.se)

 

Måndagar      10:25 – 11:50   i sal  2163            

Onsdagar       10:20 – 11:25  i sal   2190

 

Lärobok:  ( Lena Alfredsson, Kajsa Bråting, Patrik Erixon och Hans H ) Matematik 5000 ,1b   

  

                      

Om du missar ett prov (eller om du inte har klarar av det), ska du göra om det när det är omprovstid.

 

Vecka

Dag

Datum

Aktivitet (sidhänvisning till läroboken)

34-35

 

 

Måndag

19/8

Taluppfattning och aritmetik sidan

 

Onsdag

28/8

1.1 Positiva tal sidan 8-20

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Måndag

2/9

1.2 Negativa tal sidan 22 -26

Onsdag

4/9

1.3 Bråk  addition och subtraktion med bråk 32

 

 

 

 

  

 

37

Måndag

9/9

Förkortning och förlängning

Bråkform och blandad form

Onsdag

11/9

Minsta gemensamma nämnare

 

 

Multiplikation med bråk

 

 

 

38

Måndag

16/9

1.4 Tal i Potensform sidan 44

Onsdag

18/9

/////////////

 

 

 

 

 

 

39

Måndag

23/9

 Talsystem med olika baser sidan 54

Onsdag

25/9

1.5 Problemlösning sidan 58

 

 

 

 

 

 

40

Måndag

30/9

////////////////////////////

 

Onsdag

2/10

Repetition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Måndag

7/10

 

Prov kap 1

Onsdag

9/10

Procent kap 2 sidan78

2.1 Andelen, delen och det hela sidan 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Måndag

14/10

2.2 Procentuella förändringar och jämförelser 96

Onsdag

16/10

Procentuell förändring och jämförelser 96-104

 

 

 

 

 

 

 

 

43

 

 

 

 

Måndag

21/10

2.3 Lån, ränta , amortering och index 110-116

 

Onsdag

 

 

23/10

 

 

repetition

44

Lov

   Lov

45

Måndag

4/11

Blandade övningar

Onsdag

6/11

Prov kap 2

 

 

 

 

 

 

46

Måndag

11/11

Algebra Kap 3( Uttryck sidan 132-147)

Förenkling av uttryck

Onsdag

13/11

Blandade uttryck

 

 

 

 

 

 

47

Måndag

18/11

3.2 Potensekvationer 148

Onsdag

20/11

3.3 Formler och mönster 152 -158

 

 

 

 

 

 

48

Måndag

25/11

////////////////

Onsdag

27/11

3.4 problemlösning 166

 

 

 

 

 

 

49

Måndag

2/12

3.5 undersök och bevisa 169-174

Onsdag

4/12

/////////////////////////

 

 

 

 

 

 

50

Måndag

9/12

Aktivitet , sammanfattning och blandade övningar

Onsdag

11/12

Repetition

 

 

 

 

 

 

51

Måndag

16/12

Prov kap 2  Algebra

Onsdag

18/12

Prov kap 2  Algebra

Fredag

20/12

 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR  J

         

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av flera representationer samt utförligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa komplexa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena. I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet och på ett effektivt sätt, både utan och med digitala verktyg.
  Mat  A
 • Eleven kan utförligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt utförligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena. I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
  Mat  C
 • Eleven kan översiktligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt översiktligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena i bekanta situationer. I arbetet hanterar eleven några enkla procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med viss säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
  Mat  E
 • Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av komplex karaktär. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. I problemlösning upptäcker eleven generella samband som presenteras med symbolisk algebra. I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att välja, tillämpa och anpassa matematiska modeller. Eleven kan med nyanserade omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder och alternativ till dem.
  Mat  A
 • Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att välja och tillämpa matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder och alternativ till dem.
  Mat  C
 • Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av enkel karaktär. Dessa problem inkluderar ett fåtal begrepp och kräver enkla tolkningar. I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att tillämpa givna matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier och metoder.
  Mat  E
 • Eleven kan föra välgrundade och nyanserade matematiska resonemang, värdera med nyanserade omdömen och vidareutvecklar egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom uttrycker sig eleven med säkerhet i tal, skrift och i handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med god anpassning till syfte och situation.
  Mat  A
 • Eleven kan föra välgrundade matematiska resonemang och värdera med nyanserade omdömen egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, skrift och handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med viss anpassning till syfte och situation.
  Mat  C
 • Eleven kan föra enkla matematiska resonemang och värdera med enkla omdömen egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, skrift och handling med inslag av matematiska symboler och andra representationer.
  Mat  E
 • Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra välgrundade och nyanserade resonemang om exemplens relevans.
  Mat  A
 • Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra välgrundade resonemang om exemplens relevans.
  Mat  C
 • Genom att ge exempel relaterar eleven något i kursens innehåll till dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om exemplens relevans.
  Mat  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: