Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Trygghet 2019

Skapad 2019-08-26 13:32 i Östhammar kommuns nätverk i förskolan Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Mål:

 

Att alla barn och föräldrar känner sig sedda när de kommer till förskolan.

 

Att alla barn känner sig trygga, mår bra, blir lyssnade på och utvecklas i en trygg miljö både inne och ute på förskolan.

 

Att alla barn har någon att leka med och kan vara en bra kompis i alla leksituationer.

 

 

Aktivitet:

 

Vi ger föräldrar och barn en bra introduktion vid inskolning.

 

Hälsar på alla barn och föräldrar när de kommer till förskolan samt säger hej då när de går hem.

 

Vi har samling med barnen där vi dels sjunger namnsånger och gör olika lekar, sjunger sånger och berättar sagor.

 

Vi har tydliga rutiner för hur dagen ser ut.

 

Kompistavla

 

Alla vi barn på Linden- handtavla.

 

När? Var? Hur? Varför?

 

Vi har samling där vi skapar en vi känsla samtidigt som alla barn får se varje enskilt barn.

 

Vi möter barn och föräldrar vid lämning och hämtning, samt lyssnar på barnen under hela dagen.

 

Under en period fokuserar vi på kompistema för att barnen ska få kunskap om hur en bra kompis är samt reflektera kring hur vi är mot varandra.

 

Vi försöker vara nära barnen för att stötta och hjälpa dem vid behov samt att utmana de från sin kunskapsnivå.

 

 

Resultat - hur blev det?

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: