Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ängens förskola SKA D&I: Demokrati

Skapad 2019-08-26 13:44 i Ängens förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Demokrati

Innehåll

 

Planering

Varför ska vi arbeta med detta?

 

På Ängen ska utbildningen genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället.

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla/lära sig?

På Ängen strävar vi efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande

Hur arbetar vi? 

På Ängen arbetar vi för att varje barn ska få ges möjlighet till delaktighet och inflytande samt att varje barn känner att det blir lyssnat på. Vi uppmuntrar barnen att föra fram sina tankar och idéer och skapar även möjligheter för detta i verksamheten. Vi strävar efter att barnen utvecklar sin förmåga att lyssna in och ta hänsyn till andras åsikter och tankar. Barnens åsikter tas tillvara och de får möjligheten att bilda sig egna uppfattningar samt göra val utifrån sina egna förutsättningar och på så vis påverka utbildningen. Vi pedagoger har ett medvetet förhållningssätt för att vara goda förebilder och lägga grunden för en god demokratisk miljö på förskolan.


 
Lärlogg

Barnen berättar

Utveckling/lärande i fokus
 
Reflektion och analys

 Vad har barnen utvecklat/lärt sig?

Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande?

Varför fick vi detta resultat? Åtgärder för att förbättra utbildningen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: