Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompassens förskola SKA O,U&L: Naturvetenskap och teknik

Skapad 2019-08-26 13:58 i Kompassens förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Naturvetenskap och teknik

Innehåll

  Varför ska vi arbeta med detta?

 • Naturvetenskap och teknik är spännande och ger möjlighet att utmana barnen i sitt tänkande kring hur omvärlden ser ut och fungerar.

 

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla/lära sig?

''Förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik'' (Skolverket, 2018).

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och

 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

 

Hur arbetar vi?

 • Vi använder oss av riktlinjerna i Lpfö 18.

 • Varje pedagog behöver vara närvarande och lyhörd.

 • Arbetslaget behöver kommunicera angående det vi observerar och lyssnar in.

 • Vi använder oss av digitala hjälpmedel.

 • Vi behöver fånga upp barnen där de befinner sig i sina tankar och sedan utmana dem, genom exempelvis experiment, att vidga sitt tänkande och funderande.

 • Vi erbjuder utflykt till skogen/naturen varje vecka för de äldre barnen.

 • Vi utnyttjar vår gård och utforskar i närmiljön.

 • Experiment

 • FramKants-lådor

 • Vår handdocka Silvan (Skogen, djur och natur)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: