Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måltidspedagogik

Skapad 2019-08-26 14:03 i Erlandsdals förskola Svedala
Förskola
Måltidspedagogik enligt SAPERE-metoden. SAPERE handlar om att uppleva mat med alla sinnen och att träna våra sinnen.

Innehåll

20190826

Var är vi? 

En del av gruppen arbetade förra terminen med måltidspedagogik enligt SAPERE-metoden. För en del barn är detta en ny upplevelse. Vi vill arbeta med detta ämne för att medvetandegöra barnen om matens betydelse för människan samt att måltiderna blir en bra och lärorik stund för alla. 

 

Var ska vi? 

Vårt mål är att öka nyfikenheten och intresset för olika mat och smakupplevelser. Vår förhoppning är att barnen på ett lustfyllt och praktiskt vis kommer vilja och våga smaka på mat de kanske inte annars gjort. Vi vill att barnen ska få uppleva maten med alla sina sinnen och känna trygghet i att våga smaka. Barnen får möjlighet att beskriva sina smakupplevelser vilket också skapar en större medvetenhet vilket gör att barnen får lättare att förmedla vad de tycker om och inte.

 

Hur gör vi?

Vi kommer arbeta med måltidspedagogik genom SAPERE-metoden. Metoden utgår ifrån att undersöka maten med alla sina sinnen, vi tittar, lyssnar, luktar och för de som vill även smaka på den. 

Sapere är en metod som ger barnen utmaningar i att beskriva, våga smaka och lära känna det vi äter i alla dess former. Ordförrådet utökas och de litar till sin egen förmåga och kan uttrycka vad "jag" tycker. Barnen lär känna sina sinnen, de tränar sig i att uttrycka sig och de vågar prova nya livsmedel.

Vi samtalar om var maten kommer ifrån, hur odlas den, har man den hemma, vad är smaklökar?.....Måste man smaka? Nej, absolut inte men vi uppmuntrar barnen till att våga. Vi har sett att genom detta arbete är det fler och fler barn som vågar smaka på det som inte är bekant för dem sen innan. Barnen beskriver smak, lukt, hur det känns, ljud och hur det ser ut och får på så sätt öva förmågan att lita på sitt eget omdöme.

 

Doumentation:
Gemensamma lärloggsinlägg på gruppnivå i Unikum. Individuella lärloggsinlägg under året. 
 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: