Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

truckutbildning

Skapad 2019-08-26 14:03 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Godshantering
Kunskap i att framföra och genomföra truckutbildning för trucktyp A och B. I kursen ingår både teoretiska och praktiska prov. Få en förståelse av ett företags betydelse av en effektiv logistik, det vill säga transportkedjans olika delar.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att framföra truckar och arbetsmaskiner i skiftande miljöer samt att utföra olika arbeten inom godshantering.
  God
 • Förmåga att använda lastsäkrings- och lyftutrustning samt att utföra lastsäkring av olika typer av gods.
  God
 • Förmåga att arbeta på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
  God
 • Centralt innehåll
 • Arbetsmetoder och principer för lastning och lossning av gods efter genomförd riskbedömning.
  God  -
 • Lastning, lossning och hantering av olika varor och gods med hjälp av de maskiner och den utrustning som krävs.
  God  -
 • Godsskyddande åtgärder i samband med transport. Separationskrav och särskild hanteringsutrustning.
  God  -
 • Säkerhetsåtgärder och användning av föreskriven skyddsutrustning enligt transportkort och resultat av riskbedömningar.
  God  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven framför truckar och arbetsmaskiner samt lastar, lossar och hanterar i samråd med handledare och i bekanta situationer olika typer av varor och gods enligt praxis. Eleven hanterar också i bekanta situationer gods utifrån risker, märkning och etikettering på emballage och förpackningar. Dessutom lastar och lossar eleven i samråd med handledare gods enligt de regler som finns inom området. I arbetet använder eleven med viss säkerhet transporthandlingar. Dessutom väljer eleven i bekanta situationer förpackningar och emballage för olika gods. Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
  God  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: