Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompassens förskola SKA N&V: Värdegrund

Skapad 2019-08-26 14:10 i Kompassens förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Värdegrund

Innehåll

  Varför ska vi arbeta med detta?

 • Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

 

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla/lära sig?

''Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra'' (Skolverket, 2018).

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livs­frågor i vardagen,

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.  

 

Hur arbetar vi?

 • Varje pedagog behöver vara närvarande och lyhörd.

 • Aktivt arbete mot diskriminering ska hållas levande.

 • Varje pedagog behöver använda sig av ICDP.

 • Vi använder digitala verktyg.

 • Amican (socialt samspel)

 • Kompisböcker (Barnkonventionen) 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: