Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompassens förskola SKA O,U&L: Matematik

Skapad 2019-08-26 14:17 i Kompassens förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Matematik

Innehåll

 Varför ska vi arbeta med detta?

 • Att stimulera barnen i sin utveckling av matematisk förmåga och förståelse är en stor och viktig del av förskolans verksamhet.

 

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla/lära sig?

''Förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta'' (Skolverket, 2018).

 

 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar

 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

 

 Hur arbetar vi?

 • Vi använder oss av riktlinjerna i Lpfö 18.

 • Varje pedagog behöver vara närvarande och lyhörd.

 • Arbetslaget behöver kommunicera angående det vi observerar och lyssnar in.

 • Vi använder oss av digitala hjälpmedel.

 • Vår handdocka Birk (Matematik)

 • Matematiska begrepp

 • Barnens nyfikenhet på matematik kommer ofta till uttryck i vardagen och där vill vi fånga upp deras frågor och funderingar genom att göra matematiken tillgänglig och förståelig. Exempelvis kan många av våra moment under en dag innehålla matematik; matsituationen, fruktstunden osv.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: