👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vallmons förskola SKA Övergång och samverkan

Skapad 2019-08-26 14:17 i Vallmons förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Övergång och samverkan

Innehåll

 

Planering

Varför ska vi arbeta med detta? (gemensamt för alla från lpfö 18)

Hur arbetar vi? (gemensamt för alla från lpfö 18)
Förskolan ska samarbeta på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.

Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa ett sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet 

 

Lärlogg

Barnen berättar

Utveckling/lärande i fokus
 
Reflektion och analys

Vad har barnen/ vårdnadshavarna fått för möjlighet till förberedelse inför övergångar?

Hur har förskolan bidragit?

Varför fick vi detta resultat?

Åtgärder för att förbättra utbildningen