Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rödluvans förskola Aktivt arbete mot diskriminering

Skapad 2019-08-26 14:32 i Rödluvans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Aktivt arbete mot diskriminering

Innehåll

 Aktivt arbete mot diskriminering 19-20

Alla barn har rätt till en trygg och stimulerande miljö fri från diskriminering. Alla barn ska kunna delta i all verksamhet på likvärdiga villkor.

 

Vilka risker och hinder finns (övergripande)

Var finns det risk för diskriminering?

Var finns det hinder?

 

 

 

 

 

Kön: Risker och hinder finns i den fria leken, när barnen är själva utan närvarande pedagoger. Vid rollfördelningar i lekar, pojkar/flickor.

 

Könsidentitet eller könsuttryck: Risker och hinder finns i den fria leken, när barnen är själva utan närvarande pedagoger. Vid konflikter.

 

Etnisk tillhörighet: Risker och hinder finns i den fria leken, när barnen är själva utan närvarande pedagoger. Vid möten med föräldrar/tolk från olika kulturer ex. vid handskakning, möte kvinna/man. Vid matsituationer, där de som äter griskött får höra att det är "äckligt och smutsigt".

 

Religion eller annan trosuppfattning: Risker och hinder finns då vi firar våra svenska traditioner ex Lucia, Påsk och när kyrkan erbjuder olika utflykter. Vid möten med föräldrar/tolk från olika kulturer ex. vid handskakning, möte kvinna/man. Vid matsituationer, där de som äter griskött får höra att det är "äckligt och smutsigt".

 

Funktionsnedsättning: Inga risker och hinder.

 

Sexuell läggning: Inga risker och hinder.

 

Ålder: Inga risker och hinder.

Analysera orsaker

Varför finns det risker och hinder?

 

 

 

Kön: Segregerad förskola med annan etnisk tillhörighet och trosuppfattning som majoritet. För lite pedagoger i verksamheten för att kunna förhindra dessa kulturkrockar mellan barnen.

 

Könsidentitet eller könsuttryck: Segregerad förskola med annan etnisk tillhörighet och trosuppfattning som majoritet. För lite pedagoger i verksamheten för att kunna förhindra dessa kulturkrockar mellan barnen.

 

Etnisk tillhörighet: Segregerad förskola med annan etnisk tillhörighet och trosuppfattning som majoritet. För lite pedagoger i verksamheten för att kunna förhindra dessa kulturkrockar mellan barnen.

 

Religion eller annan trosuppfattning: Segregerad förskola med annan etnisk tillhörighet och trosuppfattning som majoritet. För lite pedagoger i verksamheten för att kunna förhindra dessa kulturkrockar mellan barnen.

 

Funktionsnedsättning:

 

Sexuell läggning:

 

Ålder:

 

Åtgärder (förebyggande och främjande)

Vad kan vi göra?

Hur kan vi göra?

 

 

 

Kön: Pedagogerna spelar teater för barnen för att synliggöra problemet och hitta en lösning på allas lika värde oavsett kön. Vi pedagoger är aktivt med barnen i olika aktiviteter för att få med båda könen oavsett aktivitet. Att vi pedagoger är med i det sociala sampelet mellan barnen. Vi erbjuder och läser böcker som är könsneutrala och samtalar i den vardagliga verksamheten om hur man är mot varandra. Vi pedagoger använder oss av aktiva dialoger tillsammans med barnen, med ICDP som förhållningssätt.

 

Könsidentitet eller könsuttryck: Pedagogerna spelar teater för barnen för att synliggöra problemet och hitta en lösning på allas lika värde oavsett kön. Vi pedagoger är aktivt med barnen i olika aktiviteter för att få med båda könen oavsett aktivitet. Att vi pedagoger är med i det sociala sampelet mellan barnen. Vi erbjuder och läser böcker som är könsneutrala och samtalar i den vardagliga verksamheten om hur man är mot varandra. Vi pedagoger använder oss av aktiva dialoger tillsammans med barnen, med ICDP som förhållningssätt.

 

Etnisk tillhörighet: Pedagogerna spelar teater för barnen för att synliggöra problemet och hitta en lösning på allas lika värde oavsett kön. Vi pedagoger är aktivt med barnen i olika aktiviteter för att få med båda könen oavsett aktivitet. Att vi pedagoger är med i det sociala sampelet mellan barnen. Vi erbjuder och läser böcker som är könsneutrala och samtalar i den vardagliga verksamheten om hur man är mot varandra. Vi pedagoger använder oss av aktiva dialoger tillsammans med barnen, med ICDP som förhållningssätt.

 

Religion eller annan trosuppfattning: Pedagogerna spelar teater för barnen för att synliggöra problemet och hitta en lösning på allas lika värde oavsett kön. Vi pedagoger är aktivt med barnen i olika aktiviteter för att få med båda könen oavsett aktivitet. Att vi pedagoger är med i det sociala sampelet mellan barnen. Vi erbjuder och läser böcker som är könsneutrala och samtalar i den vardagliga verksamheten om hur man är mot varandra. Vi pedagoger använder oss av aktiva dialoger tillsammans med barnen, med ICDP som förhållningssätt.

 

Funktionsnedsättning:

 

Sexuell läggning:

 

Ålder:

 

 

 

 Lärlogg: Här synliggörs åtgärder i bild och/eller text (förebyggande och främjande)

 

Reflektion och analys:

Aktivt arbete mot diskriminering 19-20

Följa upp och utvärdera (december)

Hur gick det?

Har vi uppfyllt våra mål på kort sikt?

Hur kan vi fortsätta arbetet?

Kön:

Könsidentitet eller könsuttryck:

Etnisk tillhörighet:

Religion eller annan trosuppfattning:

Funktionsnedsättning:

Sexuell läggning:

Ålder:

 

Följa upp och utvärdera (mars)

Hur gick det?

Har vi uppfyllt våra mål på kort sikt?

Hur kan vi fortsätta arbetet?

Kön:

Könsidentitet eller könsuttryck:

Etnisk tillhörighet:

Religion eller annan trosuppfattning:

Funktionsnedsättning:

Sexuell läggning:

Ålder:

 

Följa upp och utvärdera (maj/juni)

Hur gick det?

Har vi uppfyllt våra mål på lång sikt (19-20)?

Hur kan vi fortsätta arbetet?

Kön:

Könsidentitet eller könsuttryck:

Etnisk tillhörighet:

Religion eller annan trosuppfattning:

Funktionsnedsättning:

Sexuell läggning:

Ålder:

 

Nästa steg

Ny upprättas inför 20-21, senast 15 september

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: