Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ängens förskola SKA O,U&L Trygghet och social utveckling

Skapad 2019-08-26 14:37 i Ängens förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Trygghet och social utveckling

Innehåll

 

Planering

Varför ska vi arbeta med detta?

 

Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära.

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla/lära sig?

På Ängen strävar vi efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga samt utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

Hur arbetar vi?
Vi för en aktiv dialog med barnen om hur man är en bra kompis och pratar mycket om känslor, hur det kan kännas att få höra något nedvärderande eller att vara den som inte får vara med. Barnen får, med stöd och närvaro av pedagogerna, utrymme att försöka lösa mindre konflikter med sina kompisar. Pedagogerna på förskolan uppmuntrar barnen att hjälpas åt och att lära sig att ta tillvara av varandras olikheter och kompetenser. Allas tankar ska respekteras och tas tillvara på och alla barn ska få sin möjlighet att få bli lyssnat på. Vi arbetar med ett kompismaterial, som tränar barnens sociala samspel, som innehåller bilder och böcker för både de äldre och yngre barnen.


Lärlogg

Barnen berättar

Utveckling/lärande i fokus
 
Reflektion och analys

Vad har barnen utvecklat/lärt sig?

Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande?

Varför fick vi detta resultat? Åtgärder för att förbättra utbildningen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: