Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Writing a personal letter åk 7

Skapad 2019-08-26 14:38 i Rättviksskolan Rättvik
Students will write a personal letter, first in response to an introductory letter from the teacher, then as a revised version to send to their international pen-pals.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Students will write a personal letter.

Innehåll

Working plan 

You will be writing a personal letter to introduce yourself to us. Some points which would be appropriate to include about yourself (which is one of the things they want to know about) are: 1) background (where you were born and where you have lived), 2) Family (including pets and extended family), 3) Hobbies/interests/free time/favorite things, 4) Travels (past and future), 5) School background and plans for the future

Don't forget to include a greeting (Dear Pen-pal, ) and a closing (Sincerely, (your name)).

 

Uppgifter

 • Presentation, Your letter

 • Exemple

 • Letter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Writing assignment

Formulera sig i skrift

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ordförråd
Kan du variera ditt språk?
Du använder ett enkelt språk och har ett grundläggande ordförråd.
Du har ett ordförråd som gör att du kan variera ditt språk, du använder till exempel synonymer.
Du har ett avancerat ordförråd som gör att du kan variera ditt språk, du använder till exempel synonymer och idiomatiska uttryck.
Språkets precision
Hur fungerar din stavning och grammatik?
Du uttrycker dig begripligt och kan använda dig av en del språkliga regler, men det förekommer fel som stör förståelsen.
Du uttrycker dig ganska tydligt och kan använda dig av språkliga regler. Dina språkfel stör inte förståelsen.
Du uttrycker dig tydligt och behärskar de språkliga reglerna. Du gör få språkfel.
Textbindning
Hur ser meningarna ut?
Du använder kortare meningar och binder ibland ihop dem med enkla bindeord, till exempel: "and" och "but".
Du binder ofta ihop dina meningar. Det finns en röd tråd i det du skriver.
Du binder ihop dina meningar. Det finns en tydlig röd tråd i det du skriver.
Struktur
Hur tydlig är din struktur?
Texten saknar inledning, styckeindelning och/eller avslutning. Strukturen är därmed otydlig.
Texten har delvis struktur med inledning och/eller styckeindelning och/eller avslutning.
Texten har en klar struktur med inledning och styckeindelning och avslutning.
Anpassning till syfte...
Hur väl uttrycker du dig i uppgiften?
Texten är tillräckligt anpassad efter syfte, mottagare och situation.
Du formulerar dig med visst flyt och texten är delvis anpassad efter syfte, mottagare och situation.
Du formulerar dig med flyt och texten är anpassad till syfte, mottagare och situation.
Innehåll
(bedöms för vissa skriftliga uppgifter)
Du redogör på ett enkelt sätt för innehållet.
Du förklarar och ger exempel i din text. Du reflekterar kortfattat.
Du ger exempel från olika perspektiv. Du reflekterar både på ett personligt plan och mera generellt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: