👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Söderhamn 400 år!

Skapad 2019-08-26 14:40 i Stentägtens förskola Söderhamn
Förskola
Söderhamn fyller 400 år och vi kommer kasta oss in i en tidsresa för att ta reda på hur det såg ut förr i tiden samt vilka skillnader och likheter vi kan se idag.

Innehåll

Målet med projektet är att skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet. Barnen ska ges förutsättningar till förståelse av samhällets utveckling. 

Syftet är att barnen ska känna delaktighet, trygghet och få lokalkännedom om sin närmiljö. 

Projektet kommer att utgå ifrån vad barnen visar intresse för i vår närmiljö. Vi kommer tillsammans med barnen att utforska stadskärnan och ta reda på fakta och information om hur samhällsfuktioner såg ut förr och hur de ser ut idag. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
    Lpfö 18
  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
    Lpfö 18