Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ängens förskola SKA O,U&L: Språk och kommunikation

Skapad 2019-08-26 14:44 i Ängens förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Språk och kommunikation

Innehåll

 

Planering

Varför ska vi arbeta med detta?

 

På Ängen arbetar vi för att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara på barnens nyfikenhet och intresse för såväl skriftspråket som talspråket.

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla/lära sig?

På Ängen arbetar vi för att alla barn ska få ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Hur arbetar vi?
På Ängen arbetar vi aktivt med rim och ramsor, högläsning, sjunger sånger och har rörelselekar. Vi använder våra digitala läroverktyg som stöd i det dagliga arbetet. Vi ”språkar” tillsammans, sätter ord på allt vi gör och benämner saker med dess rätta ord/namn. I vårt vardagsarbete har vi många tillfällen till god kommunikation med barnet exempelvis vid matsituationen, blöjbyte och på/avklädning. Vi ger barnen utrymme att diskutera, ställa frågor och berätta samt att barnen får utvecklas i sin förmåga att ge varandra talutrymme. Vi arbetar för att stimulera barnen till att utöka sitt ord- och begreppsförråd och väcka deras nyfikenhet för bokstäver, siffror och ordbilder. Ängens språkliga miljö ska vara inspirerande och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen.

 

 


Lärlogg

Barnen berättar

Utveckling/lärande i fokus
 
Reflektion och analys

 Vad har barnen utvecklat/lärt sig?

Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande?

Varför fick vi detta resultat? Åtgärder för att förbättra utbildningen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: