Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik - min favoritlåt och musikintervjuer

Skapad 2019-08-26 15:08 i Nyhammars skola Ludvika
Grundskola 4 – 6 Engelska Musik Svenska
Vilken är din favoritlåt? Varför är den det? Vad är det som gör att vissa låtar blir till stora favoriter? Vad har din förälder, mormor, farbror, syskon för musiksmak - delar ni favoritlåt? Du ska också få presentera din absoluta favoritlåt för en grupp av klasskamrater. I det här arbetsområdet ska vi lyssna på och diskutera olika typer av musik. Skapa oss kännedom om olika instrument. Samt fundera på hur musik påverkar oss människor.

Innehåll

Vad vi ska lära oss.

 • Vad som är typiskt för olika musikstilar
 • Vad kan vi urskilja för instrument
 • Hur man genomför en intervju
 • Hur man översätter en text från engelska till svenska
 • Hur man kan tolka en text på olika vis

Hur ska vi lära oss detta?

 • Gemensamma genomgångar
 • Diskussioner i grupp
 • Lyssna på olika musikstilar

Vad som kommer att bedömas:

 • Din förmåga att aktivt delta i diskussioner
 • Din förmåga att intervjua och sammanställa dessa
 • Din redovisning av din favoritlåt

Hur du får visa vad du kan:

 • Genom att vara aktiv på lektionerna
 • Delta aktivt i diskussioner
 • Redovisa din favoritlåt i en mindre grupp
 • Genom att intervjua en vuxen i din närhet

Lärardel - kopplingar till läroplanen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6

Matriser

Sv Mu En
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: