Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik Tullbroskolan19/20

Skapad 2019-08-26 15:21 i Tullbroskolan sär Falkenberg
Årsplanering idrott och hälsa 2017/2018
Grundsärskola 7 – 9 Motorik
Årsplanering av idrott och häsa. Undervisningen är i regel uppdelad 3 pass i veckan. Undervisningen är ofta uppbyggd kring olika tema. Glädje står i fokus.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska bedömas

 • Syfte
 • Mo
  Syfte använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
 • Mo
  Syfte se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
 • Mo
  Syfte genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
 • Mo
  Syfte använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Bedömning - vad och hur

HUR - Genom observationer, samtal och elevuppgifter.

Enligt matris.

VAD - Enligt avsnitt förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisning och arbetsformer

Utbildningen är i uppdelad på 2 pass idrott och hälsa i veckan med teman: 

 • Orientering
 • Racketspel/bollspel, Dans/Rörelse till musik, Gymnastik
 • Kondition/styrka, bollspel
 • Löpning/Friidrott

Hinderbana, solhälsning

Lektionen inleds med en samling där de olika momenten tydliggörs och avslutas i regel med styrka och avslappning.
Samtalet under lektionen är viktig för förståelsen för varför de olika momenten genomförs.

Utöver detta genomförs simundervisning på onsdagar.

Uppgifter

 • Träningsplanering

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  1-9
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  1-9
 • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
  MOT  1-9
 • Rörelser i vatten, till exempel balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  MOT  1-9
 • Olika träningsformer och hur de utvecklar kondition, styrka och smidighet.
  MOT  1-9
 • Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  1-9
 • Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädning och dusch.
  MOT  1-9
 • Arbetsställningar och belastningar vid fysiska aktiviteter. Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning och allsidig träning.
  MOT  1-9
 • Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, kroppsuppfattning och självbild.
  MOT  1-9
 • Undersöka och orientera sig i närmiljön så väl med som utan digitala verktyg.
  MOT  1-9
 • Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
  MOT  1-9
 • Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.
  MOT  1-9
 • Planera och genomföra olika friluftsaktiviteter.
  MOT  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: