Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi- Sveriges natur

Skapad 2019-08-26 15:32 i Årstaskolan Uppsala
Beskrivning av Sveriges natur.
Grundskola 4 – 6 Geografi
Vi arbetar ca 7 veckor med Sveriges natur och naturresurser i läromedlet Koll på Sverige

Innehåll

Konkretisering av mål

Efter arbetsområdet ska du:
- kunna ge en beskrivning av Sveriges natur och naturresurser.
.

Förankring i kursplanens syfte

Arbetsområdet syftar till att ge en beskrivning av Sveriges natur och naturresurser.

Utveckla förmågan att:
Använda geografiska verktyg;
utveckla och presentera kunskaper om olika naturtyper och naturtillgångar; 
göra jämförelser;
se skillnader och likheter;
utforska närområde och naturområden i Sverige;
presentera resultat med hjälp av geografiska begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Innehåll

Arbetsområdet innehåller bl.a. detta ur det centrala innehållet:
Vad som är typiskt för svensk natur.
Vad vattnets kretslopp är och hur vi får rent vatten.
Svenska naturresurser som forsande vatten, skog, lerjord och järnmalm.
Hur Sverige delas in efter olika slags natur.
Hur vi använder våra naturtillgångar.

Arbetssätt/Undervisning

Textläsning.
Arbetsuppgifter i arbetsboken.
Film
Diskussioner
.

Bedömning

Hur du löser uppgifter i arbetsboken.
Deltagande i diskussioner
Skriftligt prov på geografiska begrepp samt Sveriges natur och naturtillgångar

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: