Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommer

Skapad 2019-08-26 15:38 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola F Moderna språk - språkval
Vad har du gjort under sommaren? Du kommer att träna på ord och uttryck som har med sommar och semester att göra. Du lär di också att böja svaga verb i perfekt (t.ex. hat… gespielt).

Innehåll

Arbetsformer:

·       Genomgångar av läraren

·       Gemensamma övningar på arbetsblad, i övningsbok och på digilär

·       Arbete på egen hand på arbetsblad, i övningsbok och på digilär

·       Redovisa miniprojekt

·       Läxor (glosläxor)

Bedömning:

Följande moment kommer jag att bedömas:

·       resultat på en skriftlig och muntlig berättelse om din sommar

·       muntliga aktivitet under lektionerna

·       resultat på grammatikdiagnos

·       Din förmåga att:

è förstå talad och skriven tyska

è kommunicera i tal och skrift

è att använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd

è uttala tyska

·       Du får visa detta genom att:

è svara på innehållsfrågor om de texter vi läser och lyssnar på.

è göra dialogerna

è läsa texterna högt både i klassen och tillsammans med en kamrat

 

W. 35

Texte:

A.    Was macht man alles im Sommer? (S. 6)

Übungen

·       S. 7 im Übungsbuch

·       Hausaufgabe 1 bis nächsten Dienstag:

Was macht man alles im Sommer? (S. 105)

W. 36

Texte:

B.    Der Sprung interviewt (S. 8)

Übungen:

·       Textverständnis: Aufgabe 1, 2 und 3 im Übungsbuch (S. 4-5)

·       Was hast du in den Sommerferien gemacht?: Aufgabe 3 im Textbuch

·       Grammatik: Perfekt S. 122-124 im Übungsbuch

·       Hausaufgabe 2 bis nächsten Dienstag:

B Der Sprung interviewt (S. 105)

 

W. 37

Texte: Echt cool im Sommer (S. 11-12)

 

Übungen:

·       Grammatik: Arbeitsblatt G10

·       Aufgabe 1 und 2 im Textbuch (S. 13)

·       Textverständnis: Aufgabe B im Übungsbuch (S. 6)

·       Grammatikposter erstellen

·       Hausaufgabe 3 bis nächsten Dienstag:

Der Sprung interviewt (S. 105-106

W.38

Übungen:

·       Hörverständnis: Aufgabe F im Arbeitsbuch (S. 8)

·       Grammatik: Aufgabe F im Arbeitsbuch (S. 126)

·       Grammatik: Arbeitsblatt G11

·       Grammatikspiel

·       Hausaufgabe 4 bis nächsten Dienstag:

Perfekt av regelbundna verb

(S. 122-126 Arbeitsbuch)

W. 39

Übungen:

·       Mini-Projekt: Beliebte Urlaubsländer (S. 10)

 

·       Grammatiktest

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M2  C 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  C 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M2  A 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  A 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: