Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, HT år 4

Skapad 2019-08-26 15:43 i Pluggparadiset Uppsala
Grundskola 4 Svenska
Vi arbetar med läsning och läsförståelse. Vi skriver återberättande, berättande samt instruerande text. I grammatiken lär vi oss om ordklasser, skiljetecken och stavning.

Innehåll

 

Vecka:

Läsa

Skriva

Grammatik

34

Läsrummet, övn. s. 9-15

 

 

35

 

Återberättande text, steg 1
Zickzack Skrivrummet

Skiljetecken
Språklära s. 4-7, 49

36

 

Återberättande text, steg 2

Zickzack Skrivrummet

Substantiv (sing/plur)
Språklära s. 23-27

37

 

Återberättande text, steg 3

Zickzack Skrivrummet

 

38

Vikingatiden
Läsrummet, övn. s.30-43

 

Verb (tempus)
Språklära s. 28-31

39

Vikingatiden
Läsrummet, övn. s.30-43

 

 

40

Spöken

Läsrummet, övn. s. 50-57

Berättande text
Zoom Svenska s.86-91
Zoom övn. s. 54-57

Adjektiv
Språklära s. 32-36

41

Spöken

Läsrummet, övn. s. 50-57

Berättande text
Axplock från Zickzack Skrivrummet

 

42

 

Berättande text
Axplock från Zickzack Skrivrummet

Varierade meningar
Språklära s.20-21

43

 

Berättande text, Spökhistoria
Boka datorer!

 

45

 

Berättande text, Spökhistoria
Boka datorer!

 

46

 

Berättande text, Spökhistoria
Boka datorer!

 

47

Saga
Läsrummet, övn. s.20-23

 

 

48

 

 

Dubbelteckning
Språklära s. 11-13

49

 

Instruerande text
Zickzack Skrivrummet

 s. 50-60

 

50

 

Instruerande text
Zickzack Skrivrummet

 s. 50-60

 

51

 

Instruerande text, skrivuppg.
(Koppling till tk)

 

                         

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: