Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen

Skapad 2019-08-26 15:46 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 8 Religionskunskap
I det här arbetsområdet ska ni få arbeta med kristendomen.

Vi kommer arbeta med hur kristendomen blir en världsreligion och vidare fördjupa oss i den katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan. Vi kommer att arbeta med detta utifrån lärarledda genomgångar, läromedlet Digilär, film och fördjupningsmaterial. Arbetsområdet pågår ungefär under veckorna 34-37.

Innehåll

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

I det här arbetsområdet ska du arbeta utifrån följande syften:

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

Undervisningens innehåll och uppgifter

Filmer, diskussion och anteckningar på tavlan. På Digilär kommer vi arbeta med kapitlet Ortodoxa, katolska och protestantiska kyrkor. Här finns en del uppgifter som du kan arbeta med på egen hand. Börja med instuderingsfrågorna, här kan du behöva bläddra för att hitta frågor om de olika kyrkoriktningarna. Om du hinner är det även bra att repetera grunderna, bibeln och historien i kapitlet Kristendomen. Här passar det bra att börja med uppgifterna Arbeta på egen hand.

Arbetsområdet kommer avslutas med ett prov där du får förklara varför det finns tre stora riktningar inom kristendomen, och jämföra de olika kyrkoriktningarna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9

Matriser

Re
Matris Religion 7-9

Rubrik 1

E
C
A
Grundläggande kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna
Centrala tankegångar
Eleven visar sin kunskap genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna
Eleven visar sin kunskap genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna
Eleven visar sin kunskap genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tanke- gångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter-skillnader
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs- åskådningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: