Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Odlingsprojektet, dags att skörda!

Skapad 2019-08-26 15:52 i Boken förskola Kungälv
Förskola
Vi vill väcka barnens intresse för naturens kretslopp och hur vi har möjlighet att påverka det. Vi kommer att fokusera på matsvinn, kompostering, odling och återvinning. Detta är en del av vårt Grön Flagg arbete.

Innehåll

Efter vårens odlingsprojekt kommer vi nu att gå vidare och börja med att skörda det vi har sått. Förutom att vi lär oss mer om hållbar utveckling och naturens kretslopp, kommer vi också att använda oss av vår skörd i vår undervisning om språk och matematik samt skapande verksamhet. 

Våra trädgårdsmästare "Börje och Bengt-Bertil"  kommer fortsätta att dyka upp med jämna mellanrum för att konkret lära oss om matsvinn, kompostering, odling och återvinning. 

Vårt syfte är att utveckla barnens intresse och förståelse för jordens resurser genom att arbeta med odling, matsvinn och återvinning.

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: