Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - Upptäck samhälle!

Skapad 2019-08-26 16:05 i Segerstaskolan Knivsta
Vi kommer att arbeta med Boken Upptäck samhälle
Grundskola 4 Samhällskunskap SO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med följande moment som inledning till den fortsatta undervisningen i samhällskunskap: *Vad är ett samhälle? *Vi behöver varandra *Vad är samhällskunskap? *Hur kan man tänka i SO? *Sverige för 200 år sedan *Är allt mycket bättre idag?

Innehåll

Mål

Målen och syftet med kapitlet är att eleverna ska kunna besvara följande frågor:

 • vad är ett samhälle?
 • vilka för-och nackdelar finns det med att leva tillsammans i ett samhälle?
 • vilken är den största förändringen som skett de senaste 200 åren?

Arbetssätt

 • gemensam läsning, samtal och diskussion om texterna i läroboken.
 • gemensamma samtal och diskussioner om bilder och olika frågeställningar.
 • vi kommer också att ha värderingsövningar och se på film. 

Bedömning

 • deltagande i diskussioner
 • kunna resonera kring för- och nackdelar både muntligt och skriftligt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: