Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är hållbar utveckling?

Skapad 2019-08-26 16:33 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola 5 Samhällskunskap Geografi
Vad är hållbar utveckling? Vilka ekologiska fotavtryck lämnar vi? Hur påverkas naturen av oss människor och hur använder vi jordens resurser? Vad kan man köpa som är närproducerat i Vessigebro, hur kan man gynna närproducenter? Vart kommer maten/kläder från och hur långt fraktas de? Vad kan man göra för att hjälpa till att skapa en hållbar utveckling?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att:

- ta till dig nya kunskaper inom området hållbar utveckling och att lära något om hur vårt sätt att leva påverkar jorden 

- lära om olika miljömärkningar på varor och fundera över vilka val man kan göra

- möta och lära dig att känna igen och använda begrepp som ekologiskt hållbar utveckling, socialt hållbar utveckling, ekonomiskt hållbar utveckling, producent, konsument, ekologiska fotavtryck

Bedömning - vad och hur

Detta kommer vi att bedöma:

- dina resonemang i samtal och i skrift 

- hur du använder nya begrepp

 

På detta sätt kommer vi att bedöma:

- genom att lyssna när du diskuterar med kamrater

- genom att läsa det du skriver

- genom ett test 

 

Undervisning och arbetsformer:

- Vi läser olika texter och tittat på olika filmer 

- vi tar reda på fakta om olika miljömärkningar

- vi gör en fältstudie på ICA 

- vi resonerar i samtal och i skrift

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  A 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: