Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 8, v 34-45

Skapad 2019-08-26 16:57 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Hej! Vi startar höstterminen med att arbeta med ett deckartema. Vi kommer inledningsvis att få lära oss något om deckargenrens historia och utveckling. Därefter kommer vi att analysera vad som kännetecknar en deckare och du får skriva en egen deckarnovell. Dessutom kommer vi att läsa och diskutera en gemensam skräckroman. Hälsningar Catharina

Innehåll

 

 

Pedagogisk planering - deckare

 

 

Deckare är en litterär genre som många människor uppskattar. Under de senaste decennierna har den varit mycket populär i Sverige och svenska deckarförfattare har nått stor framgång även internationellt. Anledningen till detta är sannolikt att deckaren är spännande eftersom den gör läsaren delaktig i processen att lösa ett brott och hitta den skyldige.

 

 I detta projekt kommer du att få fördjupa dig i genren. Lisa, vår skolbibliotekarie, kommer bl.a. komma till oss för att berätta om deckargenrens historia och utveckling. Under arbetets gång kommer vi att läsa och analysera en gemensam skräckroman och vi avslutar projektet med att du får hitta på och skriva en egen deckarnovell. Innan vi påbörjar skrivandet ska vi bl.a. repetera vad man ska tänka på beträffande person- och miljöbeskrivningar.

 

 Syftet med detta arbetsområde är att träna dig i:

 

 • att förstå, tolka och analysera texter.

 • att lära dig något om den skönlitterära genren, deckare, och hur den stilistiskt och innehållsligt skiljer sig från andra genrer.

 • att lära dig namn på några deckarförfattare från olika tider och olika delar av världen.

 • att utveckla strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

 

 •  att utveckla din förmåga vad gäller texters uppbyggnad t.ex. miljö- och personbeskrivningar.

 • att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

 • att redigera och disponera texter med hjälp av dator.

   

  Bedömning

  Underlaget för bedömning är:

 

 • diskussioner och samtal utifrån skräckromanen som vi läser (här visar du din förmåga att formulera dig och kommunicera muntligt samt din förmåga att framföra dina åsikter och tankar och föra ett samtal framåt).

   

 • Deckarnovellen som du skriver med inspiration från deckargenrens ”ingredienser”

  (här visar du din förmåga att tolka och analysera genren och kunna använda dessa kunskaper som utgångspunkt i ditt skrivande).

   

   

   

 

Kunskapskrav

 

 

 

 

 

E

C

A

Skriva

Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Förstå/tolka

Du kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika deckare.

 

Du kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan anas ”mellan raderna” i olika deckare.

 

Du kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan anas ”mellan raderna” eller är dolda i olika deckare.

Samtala/lyssna

Du kan samtala om olika berättartekniska grepp och diskutera ämnen ur deckare genom att ställa frågor och framföra dina åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.

 

 

I och med detta för du samtal och diskussioner framåt till viss del.

 

Du kan samtala om olika berättartekniska grepp och diskutera ämnen ur deckare genom att ställa frågor och framföra dina åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.

 

I och med detta för du samtal och diskussioner framåt.

 

Du kan samtala om olika berättartekniska grepp och diskutera ämnen ur deckare genom att ställa frågor och framföra dina åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.

 

 

I och med detta för du samtal och diskussioner framåt samt fördjupar och breddar dem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 
   
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: