👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räkna-Reza går på utflykt

Skapad 2019-08-26 17:55 i Förskolan Hagalund Dibber Sverige AB
Förskola
Vi har observera barnen i deras lek och har sett ett intresse av matematik i olika former. På onsdag åker vi till Alvik strand där Räkne-Reza har förberett olika matematiska uppdrag.

Innehåll

BAKGRUND

Vi har sett ett intresse för matematik i barngruppen.

MÅL

Varje barn ska få utveckla sin förmåga att undersöka och utforska matematik genom olika lekfulla aktiviteter både inomhus och utomhus samt med olika typer av material. Varje barn ska kunna få utveckla ett intresse kring begreppet matematik och delta i både pedagogledda aktiviteter samt spontana matematiklekar tillsammans med andra barn. 

METOD - GENOMFÖRANDE

Genom lärvännen Räkne-Reza får barnen verktyg att undersöka och utforska matematik i olika aktiviteter. 

Räkne-Reza presenteras på samlingen.

Räkne-Reza deltar i lekar och sånger/ramsor där man kan räkna, sortera, väga, mäta. 

Räkne-Reza finns med vid olika experiment när det ska mätas och vägas.

Räkne-Reza finns med på samlingen vid valda tillfällen samt vid behov eller schemalagda dagar. 

Räkne-Reza bjuder in till utflykt med uppdrag. 

DOKUMENTATION

Arbetet med Räkne-Reza dokumenteras med hjälp av observationer av barngruppen, samtal mellan barn och mellan barn och pedagog, och fotografering/filmning av aktivitet. Vi använder oss av lärplatta för att fota/filma samt i undervisningssyfte då vi har appar som syftar till att lära sig om matematik på olika sätt. 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi arbetar under tre veckors perioder, då vi har aktivitet i två veckor, reflektion och dokumentation den tredje veckan. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18