Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd åk 8 - Slöjdarbete i valfri teknik

Skapad 2011-09-26 14:08 i Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Slöjd

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet

Du ska skapa ett slöjdföremål med tydlig inspiration från arkitektur, konst, litteratur, olika kulturer, sport eller annat intresse. Inspirationen kan vara så gott som vad som helst, men det ska tydligt framgå i din skiss och framför allt i din dokumentation vad som inspirerat dig. 

"Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt." (LGR11)

Kunskapsmål

Målet med arbetsområdet är att du ska få genomföra en egen idé, genom hela arbetsprocessen. Egenskaper som kreativitet, självständighet och problemlösningsförmåga är direkt avgörande för ditt slöjdande, vilket vi tydligt vill belysa med detta arbete. För att inspireras finns hela världen till ditt förfogande.

Vi ser gärna att du kombinerar material och försöker dig på egna lösningar.

Centralt innehåll

Detta är ett projekt som självklart kommer att se väldigt olika ut för olika elever och således kommer olika elever att beröra olika moment i det "centrala innehållet".

Arbetets gång

1) Sök inspiration på nätet, i böcker och tänk på vad du själv gillar. 2) Planera ditt arbete noga. Gör en ritning (på dator eller för hand). 3) Visa din idé för läraren. Det ska tydligt framgå vad som inspirerat dig. Prata om materialval. 4) Inventera material. 5) Genomför ditt arbete. Var noga och arbeta efter ritningen 6) Utvärdera och dokumentera ditt arbete (från tanke till färdig produkt) Berätta utförligt om din inspirationskälla. 

Tänk på att skriva kortare reflektioner då och då så blir utvärderingen så mycket lättare i slutet. Du får gärna redovisa genom bilder eller film.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Utvecklingsmatris slöjd (år 7-9)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Idé och inspiration
(Planering och ritning).
Du kan i slöjdarbetet BIDRA till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet (SJÄLV) utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet (SJÄLV) utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du SJÄLV SÖKT UPP.
Tillvägagångssätt
(Val av lämpligt arbetssätt)
Du väljer (utifrån syfte och miljöaspekter) tillvägagångssätt och ger ENKLA motiveringar till dina val.
Du väljer (utifrån syfte och miljöaspekter) tillvägagångssätt och ger UTVECKLADE motiveringar till dina val.
Du väljer (utifrån syfte och miljöaspekter) tillvägagångssätt och ger VÄLUTVECKLADE motiveringar till dina val.
Under arbetets gång
(Kreativitet under arbetet)
Du BIDRAR till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du formulerar och väljer (MESTADELS SJÄLV) handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Du formulerar och väljer (SJÄLV) handlingsalternativ som leder framåt.
Skapandet
(Arbetsprocessen)
Du kan på ett ENKELT OCH (OFTAST) GENOMARBETAT sätt skapa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner MEN utan egna initiativ.
Du kan på ett UTVECKLAT OCH RELATIVT VÄL genomarbetat sätt skapa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och DELVIS egna initiativ.
Du kan på ett VÄLUTVECKLAT OCH VÄL GENOMARBETAT sätt skapa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och MESTADELS egna initiativ.
Kombinationsteknik
(Hur material och hantverkstekniker kan kombineras).
Du PRÖVAR hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Du PRÖVAR OCH OMPRÖVAR hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Du PRÖVAR OCH OMPRÖVAR SYSTEMATISKT hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Hjälpmedel
(Verktyg, maskiner och övriga redskap)
Du kan (MED STÖD) använda handverktyg, redskap och maskiner på ett SÄKERT OCH FUNGERANDE sätt.
Du kan (UTAN HJÄLP) använda handverktyg, redskap och maskiner på ett SÄKERT OCH FUNGERANDE sätt.
Du kan (MED PRECISION) använda handverktyg, redskap och maskiner på ett SÄKERT OCH FUNGERANDE sätt.
Utvärdering
(Dokumentation av arbetet från idé till färdig produkt. Form, funktion och kvalitet.)
Du kan ge ENKLA omdömen om arbetsprocessen med VISS användning av slöjdspecifika begrepp.
Du kan ge UTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen med RELATIVT GOD användning av slöjdspecifika begrepp.
Du kan ge VÄLUTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen med GOD ANVÄNDNING av slöjdspecifika begrepp.
Föremålets uttryck
(Färg, form, trender och traditioner).
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då ENKLA resonemang (och kopplar dessa till egna erfarenheter, trender och olika traditioner).
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då UTVECKLADE resonemang (och kopplar dessa till egna erfarenheter, trender och olika traditioner).
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då VÄLUTVECKLADE resonemang (och kopplar dessa till egna erfarenheter, trender och olika traditioner).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: