Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gamma ht19

Skapad 2019-08-26 21:09 i Lommarskolan Norrtälje
Utgår från boken Gamma kapitel 1 där vi arbetar med tal i bråk- och decimalform. Beräkningar med de fyra räknesätten och olika avrundningsformer.
Grundskola 6 Matematik
Välkommen till matematiken i åk 6.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Vi följer bokens uppsatta mål, men arbetar även med andra uppgifter än de från kursboken. Vi arbetar med problemlösning, både individuellt och i samarbete med andra.

 

Bedömning

Vi arbetar med kapitlet och gör en diagnos för att säkerställa alla kunskaper. Vi gör även uppgifter muntligt tillsammans.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik Gamma åk 6 (A, B, C, E, F)

taluppfattning

Du ska veta hur vårt talsystem och några andra talsystem är uppbyggda
utvecklingsförslag
E
C
A
talsystem
Du ska förstå siffrors väder samt storleksordna naturliga tal, tal i decimalform, tal i bråkfrom.
Använd konkret material för att förstå hur vårt talsystem är uppbyggt. Exempelvis linjal, decilitermått, våg.Du kan också använda olika digitala hjälpmedel som t.ex. matteva, elevspel samt olika filmklipp för repetition.
Du kan till största del storleksordna tal och har förståelse för siffrors värde. T.ex. viken siffra är tiotalssifffran i 5213
Du har god förståelse siffrors väder samt kan storleksordna tal. T.ex. storlektsordna 8,1 _ 7,99 _ 8,0 _ 8,9
Du har mycket god förståelse för siffrors värde och vårt talsystem. T.ex. vilket tal ligger mitt emellan 0,09 och 0,12
bråkform/blandad form
Du ska kunna omvandla tal i bråk form till tal i blandad form och tillbaka.
Rita upp tal i t.ex. bråkform på papper (pizzaform) för att skapa en tydligare bild av hur bråkform hänger ihop. Du kan också använda olika digitala hjälpmedel som t.ex. matteva, elevspel samt olika filmklipp för repetition.
Du kan till största del omvandla tal i bråk form till tal i blandad form och tillbaka. T.ex. 1-1/3 vilket tal är störst 1/10 eller 1/9
Du har god förståelse för hur man omvandlar tal i bråk form till tal i blandad form och tillbaka. T.ex. Du har läst 1/5 ur en bok hur stor andel är kvar?
Du har mycket god förståelse för hur man omvandlar tal i bråk form till tal i blandad form och tillbaka. Skriv talen i bråkform 2 3/5 Skriv i blandad form 13/6
bråkform/decimalform
Du ska kunna omvandla tal i bråk form till tal i decimal form och tillbaka.
Fokusera på att lära dig begreppet t.ex. åttatusendelar och se koppling mellan orden och siffrornas position. Träna positionssystemet. Du kan också använda olika digitala hjälpmedel som t.ex. matteva, elevspel samt olika filmklipp för repetition.
Du kan till största del omvandla tal i bråk form till tal i decimal form och tillbaka.T.ex. 0,3+0,1 Skriv i decimalform 8/100
Du har god förståelse för hur man omvandlar tal i bråk form till tal i decimal form och tillbaka. T.ex. 7/10-0,2
Du har god förståelse för hur man omvandlar tal i bråk form till tal i decimal form och tillbaka. T.ex. skriv i decimalform: tretton tiondelar. Skriv ett tal som är tre tiondelar större än 3/5
Del, andel, det hela
Du ska kunna se sambandet mellan andel, delen och det hela.
Arbeta med olika problemlösnings i matteboken. Rita/skissa upp problemet. Arbeta gärna med en kamrat, diskutera. Du har gott stöd av att kunna multiplikation. Du kan också använda olika digitala hjälpmedel som t.ex. matteva, elevspel samt olika filmklipp för repetition.
Du kan till största del se sambandet mellan andel, delen och det hela. T.ex. Hur mycket är 1/3 av 24 Hur mycket är 3/5 av 10
Du ser sambandet mellan andel, delen och det hela. T.ex. Du har läst tre åttondelar av 240 sidor. Hur stor andel finns kvar? Hur många sidor finns kvar att läsa?
Du har god förståelse för sambandet mellan andel, delen och det hela. T.ex. Hur stor andel av ett dygn är 6h, svara med ett bråk med så liten nämnare som möjligt. I en brandkår jobbar 0,7 deltid, resten är 12 st som jobbar heltid. Hur många brandmäm finns det på brandkåren?
De fyra räknesätten
Du ska kunna utföra beräkningar med de fyra räknesätten, både skriftliga metoder och miniräknare. Du ska förstå vilket räknesätt du ska tillämpa vid problemlösning.
Repetera de olika räknesätten genom att hitta på egna tal eller använd tal i matteboken. Fundera på hur procedurens olika steg. Du kan också använda olika digitala hjälpmedel som t.ex. matteva, elevspel samt olika filmklipp för repetition.
Du kan till största del utföra beräkningar med de fyra räknesätten, både skriftliga metoder och miniräknare. Du förstår till stor del vilket räknesätt du ska använda vid problemlösning. T.ex. 7x8,9 43,2/2 17,85+6,3 89,2-23,07
Du kan utföra beräkningar med de fyra räknesätten, både skriftliga metoder och miniräknare. Du förstår vilket räknesätt du ska använda vid problemlösning. T.ex. 17,5+4,6+7,84 200-17,8 971,6/7 16,25x8
Du kan utan problem utföra beräkningar med de fyra räknesätten, både skriftliga metoder och miniräknare. Du har god förståelse för vilket räknesätt du ska använda vid problemlösning. T.ex. En påse enkronor väger 2kg 65g, en enkrina väger 7g. Hur många enkronor finns det i påsen? Hur många femkronor blir det?

Multiplikation och division

utvecklingsförslag
E
C
A
multiplikation division
Du ska kunna metod för att multiplicera och dividera decimaltal med 10 100 1000
Rita upp positionssystemet. Träna och använd som mall. Resonera om och hur siffrornas värde förändras när de byter position. Spel för mer träning på elevspel och matteva. Sök videos på youtube för fler sätt att förklara på.
Du kan till största delen metoder för att multiplicera och dividera decimaltal med 10 100 1000. T.ex. 100x2,755 25,3/10
Du du har god förståelse för hur man multiplicerar och dividerar decimaltal med 10 100 1000. T.ex. 10x0,075 45/100 0,825x1000/100
Du du har mycket god förståelseför hur man multiplicerar och dividerar decimaltal med 10 100 1000. T.ex. 10 000x1,01 En bokhandel köte 100 st böcker, de betalade 19500kr. Dessa böcker såldes sedan för 325 kr styck. Hur mycket tjänade bokhandeln när de sålt alla dessa böcker?
multiplikation med decimaler
Du ska kunna lämplig metod för hur en multiplicera med decimaler i båda faktorerna
Träna tabellerna så att de sitter.Träna uppställning nöt proceduren, se även klipp filmer och exempel i boken.Öva tal i boken. Hitta på egna. Du kan också öva på någon av siterna. ex elevspel matteva kims matematik. Matteboken finns med träna mera på web https://webbapp.liber.se/matematikboken-gamma/#/1-tal-och-rakning
Du kan till största delen använda en lämplig metod för att ställa upp och multiplicera tal med decimaler i båda faktorerna. ex 0,4x0,03
Du har god förståelse för hur man multiplicerar med decimaler i båda faktorerna Ex 1,45x0,7
Du har mycket god förståelse för hur man multiplicerar med decimaler i båda faktorerna. Ex 0,75x0,8 Carina köper 1,75 m tyg. Det kostar 200 kr per meter. Hon betalar med 4 sedlar och får en sedel tillbaka. Vilken sorts sedel får hon tillbaka?
mer om division
Du ska kunna lämplig metod för hur man dividerar när det inte finns tillräckligt många siffror i täljaren.
Träna tabellerna så att de sitter.Träna uppställning nöt proceduren, se även klipp filmer och exempel i boken.Öva tal i boken. Hitta på egna. Du kan också öva på någon av siterna. ex elevspel matteva kims matematik. Matteboken finns med träna mera på web https://webbapp.liber.se/matematikboken-gamma/#/1-tal-och-rakning
Du löser för det mesta enklare tal och vet för det mesta hur metoden fungerar för division där talen ej går jämt upp ex 23,5/2
Du kan själv ställa upp tal och använda metod utifrån en uppgift EX Fem flickor delade lika på 7,4 kg godis. Vad fick var och en?
Du löser klurigare tal exempel produkten av två tal är 11,6. Det ena talet är 8. Vilket är summan av de två talen?

Samband och förändring

utvecklingsförslag
E
C
A
Du ska kunna uttrycka andelar i procent
Du kan till största del uttrycka andelar i procent. Ex. skriv andelen 3/10 i procentform.
Du har goda kunskaper i att uttrycka andelar i procent.
Du har mycket goda kunskaper i att uttrycka andelar i procent.
Du ska kunna se samband mellan bråkform decimalform och procentform
Du kan till största del se samband mellan bråkform decimalform och procentform. Ex. skriv andelen 3/10 i procentform och i decimalform
Du har goda kunskaper att se samband mellan bråkform decimalform och procentform Ex. Skriv 7% i bråk och decimalform. Vilket är störst 1/4 eller 35%
Du har mycket goda kunskaper att se samband mellan bråkform decimalform och procentform. Ex.storleksordna 1/4 90% 0,75 2/5
Du ska kunna beräkna sannolikheter och ange dem med olika uttrycksformer
Du kan till största del beräkna sannolikheter och ange dem med olika uttrycksformer. Ex. Du kastar en tärning. Hur stor är sannolikheten att du får en fyra?
Du har goda kunskaper i att beräkna sannolikheter och ange dem med olika uttrycksformer. Ex. det finns 100 lotter du köper 5 lotter hor stor är chansen att du vinner svara i procentform.
Du har mycket goda kunskaper i att beräkna sannolikheter och ange dem med olika uttrycksformer. Ex. Du tappar en förpackning med 20 st ägg. 8 ägg spricker. Du tar upp ett ägg utan att titta hur stor är chansen att det ägg du tar upp är sprucket svara i procentform, bråkform och decimalform
Du ska kunna rita och läsa av ett koordinatsystem. kunna begreppet proportionalitet.
Rita egna och hitta på egna punkter att rita ut. På gamma matematikbok på nätet finner du träna mera uppgifter. Elevspel https://www.elevspel.se/amnen/matematik/3397-koordinatsystem.html
Du kan till största del rita och läsa av ett koordinatsystem. kunna begreppet proportionalitet. Ex. på en bild med utlagda punkter ska du kunna läsa vilka koordinater punkterna har. Du ska också kunna rita rita in egna punkter och efter givna koordinater. På en given graf som visar proportionalitet ska du kunna läsa av värden även när axeln fortsätter omärkt. Du ska även kunna rita in givna värden i graf och avgöra om det är proportionellt.
Du har goda kunskaper i att rita och läsa av ett koordinatsystem. kunna begreppet proportionalitet. Ex. läsa av punkter i ett koordinatsystem och skriva in egna punkter efter givna koordinater. Ex. Du ska kunna läsa av en graf och förstå grafens axlar och se om grafen är proportionell. Du ska göra en egen graf av givna värden och avläsa om det finna proportionalitet.
Du har mycket goda kunskaper i att rita och läsa av ett koordinatsystem. kunna begreppet proportionalitet. Ex. tre av hörnen i en kvadrat ligger i punkterna (2, 2), (5, 2) och (4, 5) vilken koordinat har den fjärde punkten?

problemlösning
utvecklingsförslag
E
C
A
Du ska kunna läsa tolka och beräkna problem med hjälp av olika metoder Din förmåga att lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder anpassade till problemets karaktär. Din förmåga att se mer än en lösning på ett problem
Du löser problem på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja metod/ strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Du löser problem på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja metod/ strategi med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär
Du löser problem på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja metod/ strategi med god anpassning till problemets karaktär Du har förmåga att se mer än en lösning på ett problem
Din förmåga att se om svaret är rimligt i förhållande till problemet
Du har viss förmåga att se om svaret är rimligt i förhållande till problemet
Du har förmåga att se om svaret är rimligt i förhållande till problemet
Du har god förmåga att se om svaret är rimligt i förhållande till problemet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: