Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 5

Skapad 2019-08-26 21:30 i Skulltorps skola Partille
Lpp-mall för Skulltorpsskolan år 1-5 Ht-2015. En mall för att snabbt komma igång och få utseendemässigt lika Lpp:er.
Grundskola 5 Geografi Samhällskunskap
Under höstterminen kommer vi att arbeta med ämnet geografi på olika sätt.

Innehåll

 Ämne/ämnesområde

Geografi: Norden och Europa

 

Vad ska vi lära oss?

Vi ska lära oss om  Sveriges, Nordens och Europas namngeografi, kunna beskriva läge på kartan och och göra jämförelser mellan olika länder. 

Vi ska lära oss om naturlandskap (ett landskap där människan inte har haft så stor påverkan) och kulturlandskap (landskap som påverkats av människan på något sätt, odlingslandskap eller industrilandskap). Du ska kunna resonera om vad det är som formar och förändrar jordytan och vilka konsekvenser det kan få för människor och natur. 

Du ska kunna använda dig av olika kartor och kunna resonera om källornas användbarhet. 

Du ska ha kunskap om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi, kunna beskriva läge på kartan och och göra jämförelser mellan olika länder. 

 Se exakta förmågor och kunskapskrav  längre ner i planeringen.

Hur skall vi göra?

Vi kommer att ha genomgångar, läsa faktatexter, studera kartor och titta på film, bland annat "Geografens testamente".

Du kommer att få välja ett land som du vill fördjupa dig i.

Kom ihåg att det här är en ungefärlig planering, som kan komma att ändras. 

 

När ?

HT-19

Varför ska vi göra det här?

De här förmågorna kommer stå i centrum under arbetsområdets gång:

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan olika platser, regioner och levnadsvillkor. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara.

Bedömning.

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom

 • Skriftligt redovisa en av Europas länder med din grupp
 • skriva ett godkänt prov på Europas länder
 • skriva en reflekterande text om sambanden mellan natur och kulturlanskapen

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: