Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text år 4

Skapad 2019-08-26 21:52 i Serresjöskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Beskrivande text om fåglar i samarbete med biologin och besök på Falsterbo birdshow

Innehåll

 Vi samlar fakta om fåglar i allmänhet och om en fågelart enskilt i en sexfältare på biologin. Sökning av information enskilt och tillsammans. vi skriver en beskrivande text om en fågel tillsammans innan vi gör det var och en. Studiebesök på Falsterbo birdshow bidrar med att väcka nyfikenhet för ämnet. Vi arbetar med kamratrespons av texten.

Bedömning:

Beskrivande text om en fågelart. Enskilt.

Tidsplan / Lektionsplanering:

ht 19 v. 34-38

Begreppslista:

Begrepp

Rubrik

Klassificering

Utseende/kännetecken

Förekomst

Föda

Livscykel

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: