Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och räknesätt, Kappa 8a ht 2019

Skapad 2019-08-26 22:00 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 8 Matematik
Att utföra beräkningar med säkerhet är viktigt inom de flesta olika områden där man använder matematik, både i yrkeslivet och privat.

Innehåll

Tal och räknesätt,  Kappa 8a ht 19

Arbetsområdet ska hjälpa dig att bli säkrare i beräkningar och kunna avgöra om svaren är rimliga genom att göra överslag.
För att framgångsrikt utföra beräkningar behöver du också ha god förståelse för talsystemet, samt kunna se mönster i tal och figurer.

Undervisningens innehåll

Vad?

Du kommer att få arbeta med...

  • mönster i talföljder
  • se samband mellan de fyra räknesätten
  • göra beräkningar med räknesätten
  • avrunda tal och göra överslag

Hur?

Vi kommer att ha traditionella genomgångar om olika sätt att utföra beräkningar. Vi kommer då också prata om hur man kan välja olika metoder för beräkningar. Vi kommer ha olika gemensamma aktiviteter, uppgifter och laborationer för att öka förståelsen, men du kommer också att arbeta en hel del på egen hand och har då möjlighet att välja och anpassa svårighetsgraden på dina uppgifter. Grundkursen följs av kurs 1 (grön) som innehåller lättare uppgifter för dig som tycker att grundkursen är svår, och kurs 2 (röd) för dig som snabbt blir klar och behöver mer utmaningar. 

 

Matriser

Ma
Bedömning

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Begrepp
Du har baskunskaper om sambanden mellan räknesätten. Du har baskunskaper om vårt talsystem. Du använder dina kunskaper på ett ganska bra sätt i situationer som du känner väl till.
Du har goda kunskaper om sambanden mellan räknesätten. Du har goda kunskaper om vårt talsystem. Du använder dina kunskaper på bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om sambanden mellan räknesätten. Du har mycket goda kunskaper om vårt talsystem. Du använder dina kunskaper på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Metoder
Du gör beräkningar i huvudet och med skriftliga metoder på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra beräkningarna.
Du gör beräkningar i huvudet och med skriftliga metoder på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra beräkningarna.
Du gör beräkningar i huvudet och med skriftliga metoder med stor säkerhet. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra beräkningarna.
Problemlösning
Du tolkar talföljder för att se mönster och drar någon relevant slutsats. Du löser problem i välkända sammanhang.
Du tolkar talföljder, finner mönster och drar olika slutsatser. Du löser problem i bekanta sammanhang.
Du tolkar talföljder och finner mönster och generella samband. Du löser problem i nya sammanhang.
Kommunikation
Du redogör för tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt så att det är delvis möjligt att följa tankegångarna.
Du redogör för tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt så att redovisningen är mestadels klar och tydlig.
Du redogör för tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och redovisningen är välstrukturerad och tydlig med ett korrekt matematiskt språk.
Resonemang
Du för enkla resonemang om resultatens rimlighet. I matematiska diskussioner förstår de andra och förklarar och motiverar på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du för utvecklade resonemang om resultatens rimlighet. I matematiska diskussioner förstår du andra och förklarar och motiverar på ett sätt som för resonemangen framåt.
Du för välutvecklade resonemang om resultatens rimlighet. I matematiska diskussioner förstår du andra och förklarar och motiverar på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Ma
Planering

Område/Undervisning
rundkurs
Kurs 1
Kurs 2
Detta måste du minst lära dig
Arbeta gärna också ed
34
Mönster och talföljder
6 - 8
16
- Strategier för att se mönster i figurer och talföljder
35
Vårt talsystem Avrundning
9 - 13
17 - 18
19 - 20
- Hur vårt talsystem är uppbyggt - Siffrors platsvärde i tiobassystemet, t ex 1,23 = 1 + 2 * 0,1 + 3 * 0,01 - Jämföra och storleksordna tal - Använda avrundningsregler
- Primtal och sammansatta tal
35-36
Addition och subtraktion Multiplikation och division
21 - 24
35 - 37
41 - 43 45 48
- Samband mellan de fyra räknesätten - Fungerande metoder för att utföra beräkningar med hela tal och decimaltal - Att beräkningar i ett talområde kan utnyttjas i ett utökat talområde, t ex att om 100 - 9 = 91 så är 1 - 0,09 = 0,91
- Mer om tal och räknesätt
37
Multiplikation med små tal Division med små tal
25 - 30
38 - 40
41 - 43 45 48
- Innebörden av multiplikation och division med tal mellan 0 och 1 - Multiplikation med små och stora tal, t ex 0,3 * 0,6 och 0,7 * 600 - Division med små och stora tal, t ex 12/600 och 12/0,6
37
Blandade räknesätt
31 - 32
41 - 43 45 48
- Att utföra beräkningar i rätt ordning - Att använda parenteser
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: