Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7 Biologi - Vad är liv?

Skapad 2019-08-26 22:08 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Biologi
Vad är liv och hur uppstod det? Vad har levande organismer gemensamt och hur kategoriseras olika arter? Vi kommer att med håven och luppen i högsta hugg utforska våra närområden på jakt efter livsformer i alla dess skepnader!

Innehåll

Bedömning:

Du kommer bli bedömd på dina kunskaper under lektionerna, fältstudierna och en individuell rapport. För kunskapskrav se bifogad fil i form av matris.  

Tidsplan / Lektionsplanering:

Vi kommer arbeta med detta område fram till ca vecka 40. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Åk 7. Biologi - Fältstudier

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Beskriva/förklara och använda korrekta begrepp
Du har grundläggande kunskaper, vilket du visar genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Kunskap
Ta ställning
Du kan med enkla motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor. Du för till viss del diskussionerna framåt.
Du kan med utvecklade motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor. Du för diskussionerna framåt.
Du kan med välutvecklade motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor. Du för diskussionerna framåt och fördjupar/breddar dem.
Resonemang
Din förmåga att föra resonemang.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Undersökningar
Genomförande av exkursion
Du kan genomföra undersökningar och du använder utrustningen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan genomföra undersökningar och du använder utrustningen på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan genomföra undersökningar och du använder utrustningen på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Undersökningar
Dokumentation av exkursion
Din dokumentation är enkel du skapar enkla texter/framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Din dokumentation är utveckla och du skapar utvecklade texter/framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Din dokumentation är välutvecklad och du skapar välutvecklade texter/framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: