Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplaneringsmall Gullbrandstorps förskola

Skapad 2019-08-27 07:42 i Halmstad
Förskola
Mall för verksamhetsplaneringen

Innehåll

 

Verksamhetsplanering - gullbrandstorps verksamhetsområde

 

 

 

1.    Vad

Bakgrund

 


Vad tar vi med oss från föregående läsår?
Ex. Framgångsfaktorer och utvecklingsområden på avdelningen

 

 

 

Syfte och mål

 

 • Vilka läroplansmål från Lpfö18 ska ni arbeta mot?

 • Vilka av barnens intressen, initiativ och behov kan integreras i verksamheten?

 • Förväntade effekter: Vilka förväntade effekter vill vi se? Vilka förmågor och vilken förståelse strävar vi mot att barngruppen ska utveckla?

 • Pedagogens förhållningssätt: vilka förhållningssätt behöver pedagogen ha i verksamheten för att undervisning ska ske?

 

2.    Hur

 

Projektet

 

 • Hur ska vi arbeta för att ge barnen möjlighet att uppnå de förväntade effekterna? (Ta stöd från pedagogernas förväntade effekter)

 • Hur ska vi dokumentera och reflektera för att kunna följa upp barnens idéer, hypoteser, tankar och teorier för att påverka fortsatt undervisning/projekt? (Ex. på unikum, word eller power point)

 • Hur dokumenterar vi projektet för att göra det synligt för barnen? (ex. pic collage)

 • Hur ska vi utforma våra miljöer utifrån läroplansmålen så att vi erbjuder barnen undervisning över hela dagen?

 • Hur får barnen inflytande och delaktighet i projektet?

 •  Hur inkluderar vi vårdnadshavarna i projektet? Hur kan vi få vårdnadshavarna intresserade av barnens lärande? (Ex. presentera projekt i unikum och vad mer?)

 

Vardagssituationer

 

 • Hur dokumenteter vi våra vardagssituationer? (Ex. GPP i word/power point)

 • Hur dokumenterar vi för att göra vardagssituationer synligt för barnen? (ex. pic collage)

 • Hur får barnen inflytande och delaktighet i vardagssituationer?

   

 

3.    Uppstart (projektbeskrivning)

 

 • Vad har ni valt för projekt och varför har ni valt detta?

 • Hur introduceras projektet för barnen? (uppstarten av projektet)

 

 

 

4.    Uppföljning

 

Följande frågor besvaras på arbetslagsplaneringen som reflektionsprotokoll, frågorna klistras in i unikum, word eller power point

 

Reflektera och följ upp det dagliga arbetet utifrån följande frågor:

 

·         Vad har hänt?

 

·         Syfte med aktiviteten (ex. vilka mål, effekter, förmågor, förståelse)

 

·         Barnens tankar (ex. hypoteser, kommentarer, reflektioner)

 

·         Pedagogernas reflektioner

 

·         Hur går vi vidare?

 

 

 

5.    Utvärdering

 

Avdelningen gör avstamp utifrån ett underlag från utvecklingsgruppen, två gånger per läsår. Den slutliga utvärderingen görs i utvecklingsgruppen.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: