Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - mall

Skapad 2019-08-27 07:46 i 222221 Testförskola Skolplattformen Stockholm Kungsholmen
Förskola
Pedagogisk planering för Enheten Medioteket, Testförskolan Skolplattformen. beskriv i ingressen vad ni kommer att fokusera på.

Innehåll

Bakgrund/Nuläge

En kort barkgrund kring intresset hos barngruppen, vad har ni undersökt, prövat, utmanat barnen kring? Vad är de intresserade av? Koppla detta till övergripande gemensamma tema utifrån Verksamhetsplan och prioriterade områden. Utveckla syftet med ert arbete och val av arbete.

 

Projektet:

Här skriver ni hur ni kommer att arbeta. Vad är det vi vill utforska tillsammans med barnen, utifrån läroplansmålen? 

Stödfrågor för dig som pedagog när ni formulerar ert arbete

 

·         På vilket sätt utgår frågan från barnens tankar, frågor, teorier, fantasier och intressen

·         Är frågan tydlig, lätt att förstå, en fråga att hålla fast i

·         Är frågan avgränsad

·         Är frågan möjlig att följa upp och besvara vid projektets slut

·         Ta alltid reda på barnens förkunskaper om ämnet/frågeställningen

·         Hur behöver du som pedagog förbereda dig kring ämnet/frågeställningen 

 

·         Vilket förändrat lärande/kunnande tror ni att barnen kommer att erövra

 

 

Arbetssätt:

Här skriver ni hur ni kommer att arbeta för att nå målen. Ta till hjälp de didaktiska frågorna så som  Vad, Varför, Hur och Vem.  

 

Vad – ska barnen få möjlighet att utvecklas och lära om? Stämmer det tänkta innehållet överens med projektfrågan?

Varför – Vad är syftet? Hur kommer det sig att ni valt denna frågeställning? Vad är det ni är nyfikna på? Vad är det ni vill skaffa kunskap om? Vad vill ni att projektet ska ge/lära barnen? Varför?

Hur – organiserar vi den pedagogiska miljön och barnens dagstruktur, pedagogens förhållningssätt, dokumentation, reflektion och hur kan de varieras? Hur kan barnen inspireras och utmanas? Hur ska barn, pedagoger och föräldrars reflektioner efterfrågas och tas tillvara 

Vem – Vilka är det som ska delta? Vilka förkunskaper finns? Vem dokumenterar?

 

 

Reflektion:

Gå igenom frågorna på er reflektionstid. Se över arbete och sammanställ era reflektioner och analyser längst ner i planeringen under ytan "Reflektion och analys" och svara på frågorna:

  • Vad visar barnen intresse för och hur uttrycker dom det, barnens reflektioner?
  • Vilket lärande ser ni hos barnen?
  • Vad går bra och mindre bra?
  • Planering framåt, Hur går vi vidare och varför? 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: